Bestillings- og patientkørsel


Bestillings- og patientkørsel

Den ældre del af befolkningen udgør en større og større andel af befolkningen og dette sammenholdt med en stadig mere presset økonomi har fået mange offentlige instanser til at kigge på, hvorledes de kan få transporteret ældre borgere, patiernter, handicappede billigere uden at slække på servicekravene.

Hospitaler, sundhedsvæsen, kommuner og leverandører af hjemmepleje og mange andre kæmper med de samme opgaver – håndtering af kundeinformation, visiteringer og ansøgninger om diverse tilskud.

Trapezes løsning til bestillingskørsel består af en sammenhængende og komplet produktrække, som giver effektiv og optimal planlægning, administration og drift af forskellige bestillingskørselsformer, f.eks. dør-til-dør, telebus, flexrute eller multi-modal, generelle eller specialkørselsordninger.

Trapeze System er et mopdulopbygget system der kan hjælpe fra kundegodkendelse og turbooking til planlægning og trafikstyring med at strømline administrationen og optimere ressourcerne. Det betyder, at der kan spares tid, omkostninger kan reduceres og samtidig kan der leveres en bedre og mere kundetilpasset service.

Modulerne kan benyttes enkeltvis eller som en samlet løsning og omfatter

  • mobile computere og vognlokalisering
  • internet og IVR-systemer
  • visiteringsadministration
  • leverandøradministration
  • koordineret transport
  • integrerede og flexible kørselsformer
  • publikumsinformation
  • betalingsinstanser, taksering og fakturering.