Passagertransport - tog


Passagertransport - tog

Togoperatører administrerer komplekse systemer og har unikke behov. Trapeze Rail er udviklet i nært samarbejde med lokale og regionale baneselskaber. Systemet er et komplet it-værktøj, som strømliner og optimerer

  • køreplanlægning,
  • turnus- og tjenesteplanlægning,
  • tilsætning af medarbejdere,
  • håndtering af den daglige medarbejderdisponering
  • og beregning af korrekt løn.

Med Trapeze Rail sikres effektiv udnyttelse af ressourcerne, og ledelsen og planlæggere får et fortræffeligt overblik over det daglige arbejde. Vores løsninger hjælper med driftsmæssig effektivitet og pålidelighed, hjælper med information til de rejsende samt administrerer beholdningen og vedligeholdelsen af det rullende materiel.