AVLC/ realtidsdisponering

Aktørerne i den kollektive trafik er under et stadigt stigende pres for at levere bedre services for færre ressourcer. Derfor er det vigtigt at fokusere skarpt på effektiviteten af den daglige drift. Det omfattende driftsovervågningssystem fra Trapeze hjælper trafikmyndigheder med at effektivisere driften og minimere de nødvendige ressourcer mest muligt. Disponenten får et sikkert overblik over alle processer og derfor mulighed for at reagere hurtigt og proaktivt på alle afvigelser fra den normale drift. Samtidig udføres personale- og vogndisponering effektivt. Alt i alt forbedres både driften og oplevelsen af bus og tog mærkbart, og løsningen tager ligeledes hensyn til de behov som samarbejdende trafikselskaber har.

1.1.3.a AVLC / Real time Dispatch
Trapeze AVLC og realtidssystemet giver kørselslederne et godt overblik over hele trafiksituationen.
Anmod om oplysninger