Skolekørsel

Trapeze leverer softwareløsninger, som hjælper lokale myndigheder og operatører med at planlægge og udføre transport, der opfylder behovet for skolekørsel og anden specialkørsel på den mest omkostningseffektive måde.

Vore it-løsninger til skolekørsel, fritidskørsel samt bestillingskørsel dækker hele processen fra planlægning, disponering, håndtering af daglige afvigelser til levering af nøgleoplysninger til  økonomiafdelingen og til ledelsesinformation.

Centralt i vores planlægningsværktøjer findes sofistikerede planlægnings- og optimeringssystemer, som giver planlæggere mulighed for at udregne det mindste antal vogne, chauffører og/eller kontrakter, der er nødvendigt for at udføre kørslen.  IT systemet understøtter "hvad hvis"-scenarier, hvilket kan have stor betydning ved planlægning af udbud og ved ændringer i skoledistrikter og i kørselsomfang.

Softwaren understøtter den daglige drift, giver overblik over tilgængelige vogne og chauffører og over eventuelle ledsagere.

Trapeze System har snitflader til almindelige økonomisystemer. Det betyder hurtig levering af data og eliminering af de fejl, der kan opstå på grund af flere manuelle indtastninger.