Enkel behandling af ansøgninger om skolekørsel: Effektiv og økonomisk bestillingskørsel

Århus, Danmark - January 07, 2016

Selvbetjeningsportal sikrer enkel og mere effektiv behandling af ansøgninger om skolekørsel

Hvert år op til skolestart havde medarbejderne hos den norske transportmyndighed OpplandsTrafikk meget travlt. De havde nemlig kun godt en uge til at behandle de cirka 4.500 ansøgninger om skolekørsel, de årligt modtog fra eleverne på de videregående skoler i regionen. Med en ny selvbetjeningsportal til disse elever er det blevet langt lettere at håndtere de mange ansøgninger både hurtigt og korrekt.

”Vi har lagt stor vægt på, at det skal være let for eleverne at bruge portalen, så skemaer bliver udfyldt rigtigt, og fejl i data minimeres. I Student Portal bliver eleverne trin for trin ledt igennem ansøgningsprocessen, og ifølge de tilbagemeldinger, vi har fået, synes eleverne, det er let at bruge portalen.”
Per Solbakken, IKT-rådgiver hos OpplandsTrafikk

Læs mere om OpplandsTrafikks forventninger til studenterportalen.