Kunde: Go-Ahead Nordic

Udbudsstrategien for Go-Ahead er avancerede algoritmer og industrispecialister

Go-Ahead, en af de største britiske trafikoperatører, satser på at indtage det nordiske marked. Det kræver dog mere end ønsket, vilje og penge at vinde i Skandinavien! Tid er en særdeles sparsom ressource, når først den nordiske administration er etableret. Hver dag uden en egentlig operation koster mange penge, så det er afgørende for Go-Ahead at vinde udbud om den kollektive traffik.

Til udbuddet om håndteringen af den kollektive bustrafik i Sydsverige, allierede Go-Ahead sig med Trapeze, der stillede med industrispecialister og softwareløsninger med avancerede algoritmer. Denne kombination gjorde det muligt at koordinere samspillet mellem køreplaner, busser og chauffører og sammensætte en køreplan, der er effektiv, har de lavest mulige omkostninger, samt overholder både international og regional lovgivning.

Go-Ahead Nordic afleverede et fordelagtigt tilbud til de svenske myndigheder, der træffer en beslutning om det endelige valg af operatør i oktober 2019.

Erfaring og viden er ikke altid nok

Go-Ahead ved at kampen om det fremtidige busmarked er benhård, og at deres egen erfaring, viden og ressourcer ikke nødvendigvis kan bringe dem helt i mål.

At vinde et udbud i dag kræver noget ekstraordinært. En operatør kan ikke blot regne med at afvikle driften på de samme vilkår og måde. Ændringer i demografi, infrastruktur og teknologi gør det muligt at udfordre og komme frem til andre og bedre resultater.

Data er nøglen til en succesfuld udbudsbesvarelse, men er ofte årsag til krtiske forsinkelser.

En dybdegående analyse af de forskellige muligheder og varianter, er en forudsætning for at vælge den helt rigtige trafikale løsning og dermed løbe med kontrakten for busdriften. Det er dog en tids-og ressourcekrævende proces.

Ligeledes skal der bruges yderligere tid og ressourcer på at klargøre data, da øget kompleksitet i udbudsbesvarelse forudsætter en høj standard for datakvalitet. En problemstilling som Go-Ahead måtte konstatere, idet data ikke blev modtaget i den nødvendige kvalitet

We expect to establish a business in Sweden – with the help of Trapeze. The optimization team is highly committed to helping us with tenders”

Linda Walmeus
Affärschef, Go-Ahead Nordic

Parat til at indtage norden

Styr på ressourcerne

Samarbejdet med Trapeze frigør vigtige interne ressourcer og giver mulighed for at besvare flere udbud

Styr på risikoen

Tid til simuleringer og følsomhedsanalyser giver Go-Ahead mulighed for at gennemskue udbudsmaterialeog kvantificere risikoen.      

Styr på reglerne

Go-Ahead er sikre på at overholde regler og lovgivning i besvarelsen og på at få overtaget fra den tidligere operatør på den gode måde.

Effektivt samarbejde mindsker omkostning

Det er helt afgørende for et godt resultat, at alle ved, hvad der skal leveres af information og nøgletal. Derfor blev Go-Ahead Nordics økonomifunktion inddraget tidligt i processen. På den måde kunne selve rapporteringen målrettes langt bedre, ligesom økonomifunktionen kunne følge udviklingen i brug af algoritmer ved beregning af nøgletallene. Det betød, at økonomifunktionen meget tidligt kunne arbejde med følsomhedsanalyser, risikotillæg samt udregne et worst-case scenario.  

I bestræbelserne på at finde den bedste pris blev optimeringen blandt andet brugt til at ramme den absolut laveste pris. Denne pris giver dog sjældent den mest robuste køreplan, men kan bruges som en reference til, hvad det vil koste at drive selve transporten uden hensyntagen til andre vigtige faktorer. Gennem simulering kan der tilføjes kvalitetskriterier i jagten på den vindende køreplan. Herudover blev der gennemført en række manuelle justeringer i forhold til konkret viden om de lokale forhold. På den måde kan Go-Ahead Nordic balancere både økonomi samt en kunde- og chaufførvenlig køreplan, som giver de absolut bedste betingelser for, at PTA’en får succes.

Softwaren, der driver udbudet

Til at besvare udbuddet brugte Go-Ahead følgende moduler fra Trapeze Planning Suite

Skal vi hjælpe dig?

Trapeze leverer innovative softwareløsninger. Vi er specialister, der allerhelst vil måles på de resultater, vi skaber sammen med vores kunder.

Vi arbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder – private som offentlige. Fælles for dem er, at de kender værdien af og vigtigheden i at stå stærkt i markedet.

Skal vi hjælpe dig med at skabe resultater? Udfyld felterne, så ringer vi dig op.