Kunde: Innlandstrafik – Norge

Skolekørsel gjort simpelt

Hvert år op til skolestart fik medarbejderne hos den regionale transportmyndighed Innlandstrafikk travlt. De havde kun godt en uge til at behandle de cirka 30.000 ansøgninger om skolekørsel, de årligt modtog fra elever på grundskole og de videregående uddannelser.

Hos Trapeze har vi derfor skabt en ny selvbetjeningsportal til skoleeleverne og deres forældre, så processen med at håndtere de mange elevers ansøgninger om skolekørsel nu er blevet både nem, hurtig og korrekt.

Arbejdsbyrden krævede automatisering

Manuel planlægning var ineffektivt

Før i tiden modtog man lister fra de forskellige skolekontorer med oplysninger om de elever, der søgte om skolekørsel i det nye skoleår. De mange ansøgninger indtastede man manuelt i et gammeldags sagsbehandlingssystem, inden man kunne vurdere, hvem der opfyldte betingelserne for at få bevilliget skolekørsel.

Selvbetjening banede vejen

Som løsning på den ineffektive og store arbejdsbyrde udviklede Trapeze en selvbetjeningsportal til elever og forældre, hvor de kunne gennemføre en digital ansøgning om skoletransport som automatisk overføres til sagsbehandlings-systemet. Løsningen sparer dermed ressourcer og skaber fundamentet for en mere korrekt databehandling.

”Vi har lagt stor vægt på, at det skal være let for eleverne eller forældrene at bruge portalen, så skemaerne bliver udfyldt korrekt og fejl i vores data minimeres. I Elev Portal bliver ansøgeren trin for trin ledt igennem ansøgningsprocessen og Trapeze systemets indbyggede RPA logik behandler de enkelte ansøgninger automatisk og tildeler korrekt transport tilbud til ansøgeren, og ifølge de tilbagemeldinger vi har fået fra brugerne, er det let at bruge ansøgningsportalen.”

Per Solbakken
IKT-rådgiver, Innlandstrafikk

Hurtigere, simplere, smartere

Når vi udvikler softwareløsninger til vores kunder, er vores målsætning altid at forbedre de eksisterende rammer på alle parametre.

Effektiv automatisering

Databehandlingen kategoriseres automatisk.

Færre fejl

Selvbetjeningsportalen sikrer korrekt databehandling.

Hurtig adgang til data

Kortere proces fra indtastning til sagsbehandling.

Forbedret brugerrejse

Intuitiv ansøgningsproces for brugerne.

Frigør ressourcer

Selvbetjeningen mindsker behovet for manuel indtastning af data.

Mindre kommunikation

Brugerne kan løbende følge behandlingen af deres ansøgning.

Enkel og hurtig brugerrejse

Softwaren Elev Portal fra Trapeze blev løsningen på Innlandstrafikks håndtering af ansøgninger om skolekørsel. Med Elev Portal fik kunden automatiseret sagsbehandlingen, som optimerede den samlede ansøgningsproces.

  • Selvbetjening mindsker fejl i databehandlingen
  • Digitalisering skaber bedre brugerrejse
  • Automatisering frigør ressourcer
Softwaren gjorde forskellen

Dyk ned i løsningen

Skal vi hjælpe dig?

Trapeze leverer innovative mobilitetsløsninger. Vi er specialister, der allerhelst vil måles på de resultater, vi skaber sammen med vores kunder.

Vi arbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder – private som offentlige. Fælles for dem er, at de kender værdien af og vigtigheden i at stå stærkt i markedet.

Skal vi hjælpe dig med at skabe resultater? Udfyld felterne, så ringer vi dig op.