Nyheder

Jan 29, 2018
Hvad siger eksperterne om, hvad der kommer til at ske med persontransport i 2018? Vi har spurgt dem.

2017 fór forbi i samme tempo som et højhastighedstog. I slipstrømmen ser vi personer og organisationer, der arbejder med persontransport, og som afsluttede året i mange forskellige forfatninger: Nogle var helt kørt over, mens andre holdt tempoet oppe – og så var der dem, der gav alle de andre baghjul.

Når man ser tilbage på året, der gik, var der måske især én spiller, der mødte nogle bump på vejen: transporttjenesten Uber. Efter at være kommet rigtig godt fra start begyndte flere lande at stille spørgsmål til deres måde at operere på.

En anden interessant trend er de selvkørende biler. Denne teknologi – der kun lige er begyndt på sin rejse, men som hurtigt er kommet op i fart – har ikke lidt under de samme bump som Uber. I betragtning af, hvor mange selvkørende busser der i øjeblikket bliver testet rundt omkring i Europa, er der ingen tvivl om, at teknologien gennemgår en særdeles positiv udvikling med meget store fremtidsudsigter.

Men hvilke andre tendenser kan vi forvente i den nærmeste fremtid? Hvad skal den kollektive trafik holde øje med, og hvordan kan vi alle bedst muligt forberede os på, hvad der kommer til at ske? Vi har bedt forskellige eksperter om at kigge ind i fremtiden og komme med deres forventninger til udviklingen af persontransport i 2018.

Byer vil kræve hurtigere, mere pålidelig og bæredygtig transport

 

Trapeze_Group_Persontransport_Trends_2018

“I de kommende år bliver den største udfordring inden for transport at kunne transportere både mennesker og varer hurtigt, pålideligt og bæredygtigt i byerne. For at kunne gøre det er vi nødt til at løse problemerne med trafikpropper. Vi må fuldstændig nytænke den måde transportnetværk fungerer og sikre, at alle de forskellige former for transport arbejder sammen. Visionen om ”det fysiske internet” kan måske blive en del af løsningen. Med det fysiske internet går du væk fra opfattelsen af, at transport blot handler om at flytte mennesker eller genstande fra ét punkt til et andet. I stedet arbejder alle transportformer sammen om at følge mennesker og varer hele vejen til deres bestemmelsessted. For at nå dette mål har vi brug for værktøjer, der kan hjælpe os med at skabe et netværk og understøtte ruteplanlægning, og som kan sørge for en rimelig fordeling af profitten. Vi bør også nytænke den måde, vi bruger plads og ressourcer på i byerne. De samme ressourcer kan måske bruges til mange forskellige formål på forskellige tidspunkter af dagen. Når kontorer holder lukket, kan deres parkeringspladser bruges som trafikknudepunkter, og den kollektive trafik kan transportere varer, når folk sover. Vi får brug for effektive systemer, der kan koordinere alle former for transport, så de kan arbejde sammen om at løse fremtidens udfordringer.”

 

Trapeze_Group_Persontransport_Trends_2018

”Demografiske ændringer og urbanisering udgør en betydelig udfordring men også et stort potentiale for kollektiv trafik. Det skal ses i lyset af, at massetransport er den mest effektive måde (økonomisk og miljømæssigt) at sikre passagerernes mobilitet. De traditionelle succesfaktorer for kollektiv trafik (kapacitet, hastighed, pris og gennemsigtighed) kombineret med den seneste og fortsatte teknologiske udvikling (Internet of Things, selvkørende køretøjer m.m.) er et godt svar på disse udfordringer. Ikke desto mindre er der i høj grad brug for politisk lederskab og en ændring af de traditionelle institutioner for kollektiv trafik, hvis vi skal opveje denne megatrend. Er vi nødt til at sikre mobilitet uden for byerne? Bør den offentlige sektor træde til med nye mobilitetstilbud, hvis det frie marked ikke formår at etablere mobilitet for de mennesker, der bor i knap så tæt befolkede områder?  Skal vi udvide konceptet omkring public service-forpligtelser og dermed også grænsen mellem privat og offentlig transport? Kan civilsamfundet blive en aktiv og pålidelig del af det kollektive trafikudbud? Er den offentlige sektor nødt til at nedbryde interne skel for at komme med endnu bedre løsninger? Mit svar til alle disse spørgsmål er ja.”

Mobility as a Service (MaaS) bliver større – med den rette støtte

 

Trapeze_Group_Persontransport_Trends_2018

”MaaS er en stærk trend i øjeblikket og har potentiale til at spille en endnu vigtigere rolle i den kollektive trafik i de kommende år. Vi oplever allerede, at store bilproducenter tænker MaaS og deleøkonomi ind i deres udvikling. Og beregninger af, hvilke storbyer der tiltrækker flest nye virksomheder, viser, at vinderne er dem, der har de mest fleksible og moderne transportformer. Spørgsmålet er, om MaaS-trenden vil øges allerede i 2018 eller først senere. Dette afhænger i høj grad af den politiske støtte. Hvis vi skal kunne udnytte potentialet inden for MaaS fuldt ud, er vi nødt til at tage en beslutning om, at deleøkonomi og kollektiv trafik er vejen frem. Det betyder, at vi både er nødt til at yde økonomisk støtte og nytænke byrummet.”

 

Trapeze_Group_Persontransport_Trends_2018

“Det stigende udbud af on-demand transporttjenester som delebiler, samkørsel og bestillingsbusser kan, sammen med udviklingen af selvkørende minibusser, være med til at løse ”last mile”-udfordringen til og fra trafikknudepunkter. Næste skridt kan være en fleksibel dør til dør-tjeneste. Man kan også anskue last mile-problematikken fra en anden vinkel og se nærmere på placeringen af nye virksomhedsdistrikter. Flere og flere virksomheder ser en værdi i at være placeret i tætbefolkede områder, men priserne for at have kontor i byen stiger, og mange af disse ”byvirksomheder” vil måske flytte ud i forstæderne. I forstæderne er den traditionelle handel udfordret af den stigende e-handelssucces, hvilket fører til lukning af butikker. Vi kan imødekomme disse trends ved at bygge nye, attraktive og innovative bymiljøer ved trafikknudepunkter, hvilket vil være en stor gevinst for den kollektive trafik.”

Disruptions vil blive styret af operatører – ikke styre operatørerne

 

Trapeze_Group_Persontransport_Trends_2018

“For transportoperatører er disruptions ikke længere blot den slags forstyrrelser, der opstår, når et væltet træ forhindrer toget i at køre på skinnerne eller tvinger bussen til at køre en anden vej. Disruptions er i dag en væsentlig udfordring for operatørernes evne til at overleve i et marked med stadigt større konkurrence.  At være ”god nok” er ikke længere nok; du er nødt til at gøre tingene endnu bedre i morgen, end du gør i dag. For at nå det mål, investerer operatører i de nyeste landevindinger inden for Big Data og intelligent teknologi, for eksempel i form af selvkørende busser eller avancerede algoritmer, som med hjælp fra computere kan optimere operatørernes tjeneste- og vognløbsplanlægning på måder, den menneskelige hjerne aldrig ville være i stand til at håndtere. De tænker et skridt foran deres konkurrenter og tilbyder løsninger og services, som passagererne ikke engang har drømt om, og det står helt klart for operatørerne, at fremtidig succes ikke kun afhænger af evnen til ikke at blive ”disrupted” – det handler om at være den, der disrupter.”

Hvad er næste skridt?

Set i lyset af eksperternes udtalelser lader der til at være bred enighed om, at fremtidens kollektive trafik afhænger af markedsmekanismer og evnen til at udnytte den teknologiske udvikling, men også af politiske initiativer. Folk efterspørger mobilitet, det vil sige en samlet rejse, der også inkluderer vejen til og fra trafikknudepunkter. Det er den kollektive trafiks ansvar at leve op til disse behov. MaaS bliver betragtet som en løsning, men hvor hurtigt vi kommer til at opleve ”ægte” MaaS-tilbud, afhænger i høj grad af den politiske opbakning.

Så spørgsmålet er: Kan transportoperatører påvirke byplanlægningen og de politiske beslutninger? Vil de få mere ud af at bruge deres tid og kræfter på at styrke deres kerneforretning? Eller bør de tænke fremad, være innovative og disrupte hele markedet – eller i hvert fald deres nærmeste konkurrenter?
Hvilken tilgang vælger din virksomhed?

Hvis du gerne vil styrke teknologien bag dit arbejde med persontransport, så book et møde med en af vores konsulenter.

 

Dette indlæg bygger på udtalelser fra eksperter, der alle har base i Nordeuropa. Men hvad siger eksperter i resten af verden om, hvad der kommer til at ske med kollektiv trafik i 2018? Læs mere på denne blog.

Kontakt os Book en demo Se løsninger