Kundehistorier

Dec 20, 2015
SZU anvender i dag Trapeze System til køre-, omløbs- og tjenesteplanlægning såvel som til disponering af medarbejdere på kort, mellemlang og lang sigt.

SNAPSHOT

Virksomhed:     SZU Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG
Antal vogne:     48
Togpassagerer:     13 millioner
Buspassagerer:    8,6 millioner
Hovedopgave:     Kollektiv tog- og bustrafik i Zürich og omegn i Schweiz
Trapeze-Produkt:     Trapeze System til køre-, omløbs og tjenesteplanlægning såvel som medarbejderdisposition.

Virksomheden

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn AG (SZU) blev grundlagt i 1973 og driver i dag S-banelinjerne Sihltalbahn og Uetlibergbahn såvel som svævebanen Adliswil-Felsenegg. Som en del af Zürcher Verkehrsverbund driver virksomheden desuden buskørsel i området Zimmerberg og omegn.

Problemstilling

Før 2004 havde SZU arbejdet med det samme driftssystem i mere end 20 år. De havde selv udviklet systemet, men det kunne ikke længere imødekomme virksomhedens behov. For høje medarbejderomkostninger, manglende brugervenlighed og manglende sammenhæng i arbejdsforløbene gjorde det tidligere system dyrt og ineffektivt. Eksempelvis var det nødvendigt gang på gang at foretage en genprogrammering af strækninger, hvilket der kun var én person, der kunne. Opgørelse af medarbejdernes tillæg, løn- og arbejdstidskonti tog førhen én til to dage hver måned, og alligevel var var risikoen for fejl stor og nødvendiggjorde gentagne kontroller af resultaterne. Kostbar tid blev spildt i den unødvendigt langsomme arbejdsproces. Alt dette var grunden til, at SZU kiggede sig om efter en ny softwareløsning.

Løsningen

For SZU var det vigtigt, at det nye system kunne sikre en sammenhængende og overskuelig arbejdsproces og medvirke til besparelser, for eksempel i disponeringen. Alt i alt blev seks forskellige softwareløsninger grundigt testet. Men kun systemet fra Trapeze var i stand til at opfylde alle funktionelle krav. Udslagsgivende for valget af Trapeze var derudover systemets logiske og gennemtænkte struktur.

Implementering

Installation, undervisning og introduktion til systemet foregik trinvist i et tæt samarbejde med medarbejderne hos SZU. Projektlederen fra Trapeze fastsatte forløbet i projektplanen og alle aktiviteter, og hans indsats såvel som den store entusiasme hos SZUs projektteam bidrog til et meget positivt projektforløb. Den indbyggede sikkerhedsbuffer i tidsplanen blev ikke nødvendig at anvende, og det betød, at systemet allerede stod klar til brug to til tre måneder før planlagt. Paralleldriften lod sig også af denne grund reducere betydeligt, og idriftsætningen forløb uden problemer.

Praksis

SZU anvender i dag Trapeze System dag til køre-, omløbs- og tjenesteplanlægning såvel som til disponering af medarbejdere på kort, mellemlang og lang sigt. Mere end 20 medarbejdere arbejder regelmæssigt med softwaren. Systemet administrerer 125 medarbejdre, der fordeler sig på tog- og værkstedspersonale såvel som back-office-medarbejdere.

SZU anvender ligeledes den integrerede løsning Trapeze Crew Web for at forbedre den interne kommunikation i virksomheden. Løsningen giver virksomhedens medarbejdere adgang til udvalgte oplysninger om tjenester, løn og ferie, og de har mulighed for at melde fremmøde og vagt afsluttet.  

Facit

En nem betjening af systemet og en pålidelig drift gennem alle årene har gjort, at SZU har været meget tilfreds med brugen af systemet. “Trapeze har til stadighed vist sig at være en kompetent partner. Ikke bare blev implementeringen dengang afsluttet hurtigere end forventet. I den daglige drift er vores positive oplevelse af Trapeze blevet bekræftet. Supporten hos Trapeze har ligeledes en optimal reaktionstid. Spørgsmål besvares hurtigt og problemerne bliver løst. Vi føler os godt hjulpet”, udtaler Markus Kern, driftsleder hos SZU.

Vil du gerne se med egne øjne, hvordan løsningen virker? Så book en demo med en af vores konsulenter.

Kontakt os Book en demo Se løsninger