Kundehistorier

Juni 15, 2017
”I dag har vi en it-løsning, hvor vi let kan undersøge, hvilke muligheder der er, for at visiterede borgere kan benytte offentlig transport.”

Skånetrafiken har ansvaret for både den almindelige kollektive trafik og for patientbefordring i Region Skåne. Tidligere foregik al transport af patienter med taxa, men i dag har Skånetrafiken fået et system, der gør det muligt meget hurtigt og sikkert at undersøge, hvilke muligheder der er for at benytte kollektiv trafik til en del af transporten. Samtidig har Skånetrafiken oprettet en ny buslinje, der er dedikeret til at transportere patienter fra ét sygehus til et andet. Begge dele bevirker, at udgifterne til taxakørsel reduceres.

 

 

 

 

”Før i tiden var vi nødt til at søge manuelt i køreplanen for den kollektive trafik, når vi skulle finde den bedste og billigste transportmulighed til regionens borgere,” fortæller Gunnel Andersson, som er trafikudvikler hos Skånetrafiken. ”Når de borgere, der var visiteret til kørsel, kontaktede os for at bestille en tur, måtte vi jonglere mellem forskellige køreplaner for at finde ud af, hvordan vi bedst kunne dække deres transportbehov. Det tog meget tid, og samtidig brugte vi mange penge på at sende borgerne med taxa, fordi det ikke stod klart for os, hvornår de lige så godt kunne benytte den kollektive trafik.”

Enkle tjek af patienternes transportmuligheder
”I dag har vi en it-løsning, hvor vi let kan undersøge, hvilke muligheder der er, for at visiterede borgere kan benytte offentlig transport,” supplerer trafikdirektør Peter Lundqvist. ”Alt afhængigt af deres sundhedstilstand har patienterne forskellige rettigheder i forhold til befordring. Med udgangspunkt i disse rettigheder og i afstandsberegninger via indbyggede geografiske kort tjekker systemet automatisk, om den pågældende patient selv kan fragte sig til et stoppested og tage en bus, eller om vedkommende er berettiget til at blive fragtet med taxa fra sin dør og til bestemmelsesstedet.” 

Transport mellem hospitaler billigere og bedre
Ud over befordringen til og fra patienternes hjem har Skånetrafiken ansvaret for transporten, når patienter skal rejse fra ét sygehus til et andet. Det handler om relativt lange distancer; eksempelvis er der 24 km fra hospitalet i Helsingborg til hospitalet i Landskrona, og 33 km videre til hospitalet i Lund. Gunnel Andersson forklarer: ”Tidligere sendte vi stort set alle patienterne af sted med taxa mellem hospitalerne, og det var selvfølgelig meget dyrt. I dag har vi en særlig sygehuslinje med en bus, der kører efter en fast timeplan mellem hospitalerne i Helsingborg, Landskrona og Lund, men kun når borgerne booker sig ind på en tur. Det sparer os for rigtig mange penge, og samtidig er patienterne glade for ordningen. De ved præcis, hvornår de kan komme med en bus, og da de får serveret kaffe og småkager på turen, er det hele bare lidt mere hyggeligt.”

Bedre udnyttelse af vognene
Det system, der gør det muligt for Skånetrafiken at udnytte den kollektive trafik til patientbefordring, er PASS fra Trapeze. Gunnel Andersson uddyber: ”Med PASS kan vi se det hele i ét system – både den almindelige kollektive trafik og de særlige servicelinjer som for eksempel sygehuslinjen. Det betyder, at vi ikke længere skal se i en masse forskellige timeplaner for at planlægge en tur. Derudover giver systemet os virkelig gode muligheder for at planlægge på en måde, så vi udnytter vognene bedst muligt - for eksempel ved at lade flere personer køre sammen. På den måde kan regionen spare mange penge.”

Vil du gerne se med egne øjne, hvordan løsningen virker? Så book en demo med en af vores konsulenter.

Kontakt os Book en demo Se løsninger