E-mobilitet – 3 udfordringer operatører af eldrevne busser bør forholde sig til… lige nu

DA 12.01.2022

[E-mobilitet] Der er ingen vej udenom. Myndighedernes krav til operatører af offentlig bustransport går i den bæredygtige retning. Det indebærer, at man som operatør skal finde en effektiv måde at operere med eldrevne busser på.

Nogle af de spørgsmål der trænger sig på, dvs. de udfordringer operatørerne bør forholde sig til lige nu, handler om effektiv opladning samt drift af blandet flåde – og hvilke tiltag man kan gøre, for fortsat at være konkurrencedygtig.

Den primære driver bag den øgede fokus på e-mobilitet er det nye EU direktiv (Clean Vehicle Directive), som har været gældende siden august 2021. Det har betydet, at operatører af offentlig bustransport inden for relativt kort tid, har måttet begynde overgangen fra diesel til el-køretøjer. Det medfører en række udfordringer på både det operationelle og forretningsstrategiske plan, som man som operatør er nødt til at forholde sig til.

På det operationelle plan handler spørgsmålene f.eks. om opladning, og hvordan man opererer med en blandet flåde af diesel og eldrevne busser. I et lidt mere overordnet perspektiv handler det om at navigere i en mere kompleks virkelighed og samtidig bevare konkurrencedygtigheden.

Planlægning af opladning

Nogle operatører er nødt til at tage beslutninger, om hvilke og hvor mange elkøretøjer, der skal investeres i, og dermed også hvilke, og hvor mange ladere man har brug for, og hvor disse skal placeres. For andre er lade-infrastrukturen givet, men i begge tilfælde er man nødt til at planlægge, hvor og hvornår busserne skal lades op.

Alt for robuste ladeplaner er dyre

En del hælder til strikse ladeplaner, hvor busserne konstant er mere end halvt ladet op, ofte fordi opgavetypen er relativt ny, og man ønsker en ’livrem og seler’ tilgang til den. Men er man overforsigtig, kan det gå ud over effektiviteten. Vælger man at bruge batterierne godt, og gå efter en høj udnyttelsesgrad, er der formentlig penge at spare på både investeringer og drift. Nogle af de forhold der indgår i planlægningen er kendte, eksempelvis rutelængden. Andre er variable – vejrpåvirkning, antal passagerer, pludselige behov for at forlænge ture osv. Operatøren skal finde en balance mellem en robust plan og en plan, der ikke er for konservativ og dyr.

Blandet flåde – find de ture, der giver størst effektivitet

De næste 10-15 år vil en del operatører formentlig være nødt til operere med en flåde af både el- og dieseldrevne busser. Har man en blandet flåde, hvordan bestemmer man så eksempelvis hvilke ture elbusserne skal køre, for at det foregår mest effektivt?

Beslutningsscenarier med it-værktøjer baseret på algoritmer

Udfordringen er, at de historiske data relateret til kørsel med elkøretøjer ikke er til stede på nuværende tidspunkt, for det kræver jo, at man i en periode har kørt ruter med elbusser. Men med et it-værktøj, der er baseret på algoritmer, og som er specialudviklede til at supportere effektiv administration, planlægning og optimering af flådesammensætning og opladning, er det muligt at få skitseret forskellige scenarier, som man som operatør kan vurdere, og tage sine beslutninger ud fra. Eksempelvis hvilke ture man med fordel kan køre med el-busser. Det system man vælger, bør også kunne optimere på el og diesel i samme job, selv om køretøjerne har forskellige egenskaber.

En høj grad af effektivitet, også i overgangen til eldrevene busser

På det overordnede plan handler overgangen til el-drevne busser for mange operatørvirksomheder om at kunne navigere i forandringerne, forblive konkurrencedygtige, at kunne udvikle virksomheden og stå stærkt også i den nye virkelighed. Fejlene ved at gætte sig frem kan være dyre.

Der går mange overvejelser og beregninger ind i udbudsberegninger, og med de rette it-værktøjer kan man basere beregningerne på en række realistiske forudsætninger og finde potentielle besparelser eller skjulte omkostninger. Det er ofte de små marginaler, der tæller, når man beregner en udbudspris. It-værktøjerne der kan supportere operatørerne med beregninger, er til stede, og bliver hele tiden endnu mere præcise, efterhånden som der indsamles data på området, og algoritmerne udbygges. Bruger man dem, giver det operatørerne mulighed for at operere med en høj grad af effektivitet og mindre usikkerhed, også selv om der inden for e-mobilitet fortsat er en del ”uudforsket land”.

Mere viden

Du og din virksomhed er velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i overgangen fra dieseldrevne køretøjer til elkøretøjer. Kontakt os.

Af Kasper Sørensen, Head of Optimization hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.

Nyhedsbrev

Indtast din email og få gode råd, tilbud og meget mere. Vi lover, vi kun skriver, når vi har noget på hjerte.