Trapeze Planning and Operation System til

Kollektiv trafikoperatører

Uanset hvilket område du arbejder med – næste års køreplaner, tjenesteplaner, chauffør- og vogndisponeringer, alle typer af optimeringer, rapportering eller noget helt tredje – hjælper Trapezes integrerede Planning and Operation System dig med at forbedre dine services og reducere omkostningerne.

Få sammensat planer og en effektiv drift, der både tilgodeser dine chauffører, virksomhedens økonomi og passagernes behov – et og samme sted. Vores nyeste løsninger, baseret på topavancerede brugervenlige algoritmer, hjælper dig med til enhver tid at træffe de bedste beslutninger for din forretning.

Med Trapeze får du ikke bare en leverandør, der løser den udfordring, du har i dag. Du får en strategisk partner, der kender din branche, og som sammen med dig kigger ind i fremtiden. Vores fælles mål er at sikre, at du ikke bare er kørende her og nu, men at du er parat til den udfordring, der opstår i morgen, i næste uge og til næste år.

Kollektiv trafik som du ikke har oplevet det før

Dedikeret til kollektive trafik operatører

Trapeze Planning og Operating system er designet specifkt til at imødekomme kollektiv trafikoperatørers behov og på baggrund af vores mere end 30 års erfaring i branchen

Systemet, der vokser i takt med jeres behov

Den modulopbyggede enkelhed, med fælles database, forhindrer dublikering af data, minimerer adminstrationstid og lader jer vokse efter behov

Intergrer jeres økonomi og lønsystemer

Systemet arbejder sammen med de systemer i allerede anvender. Vælg mellem mere end 30 certifierede integrationer til økonomi, løn- og HR-systemer eller få bygget jeres egen ved brug af den åbne API

Indbyggede algoritmer

Trapeze Planning og Operating System har indbygget topmoderne algoritmer, som sikrer jer den optimale økonomi samt passager- og medarbejdertilfredshed.

Èn løsning til kollektiv trafikoperatører

Fra beregning af udbud til rapportering. Trapeze Planning and Operating System optimerer alle områder af den kollektive trafik.

Vind flere udbud

Vind flere udbud ved at koordinere samspillet mellem køreplaner, busser og chauffører effektivt og ved at sammensætte en køreplan, der er effektiv, har de lavest mulige omkostninger og overholder både international og regional lovgivning.

Start med at oprette eller importere køreplaner og få overblik over, om materialet passer til din forretning.  Du kan naturligvis enkelt og bekvemt fejlfinde og forbedre køreplanerne. Når køreplanerne er importeret, oprettes vognløb og tjenester i overensstemmelse med udbuddets regler og krav.

Optimer din udbudsbevarelse med brug af den avancerede algoritme til at køre simuleringer og beregne både de billigste, men også mest robuste vognløb og tjenesteplaner. Algoritmen indarbejder detaljerede oplysninger om tomkørselsafstande, vej- og hastighedsforhold, køretidsbestemmelser, holdepladser mv., og kan skræddersyes til helt lokale forhold.

Sidst indregnes de økonomiske betingelser, såsom lønningsforhold, omkostninger til busser m.m, og der skabes et komplet overblik over de samlede omkostninger for udbuddet.

Funktioner, som gør dette muligt

Rute- & Køreplanlægning
Vognløb & Tjenester

Nem planlægning og en fleksibel arbejdsproces

Planlægningen beskrives af mange som en proces, fremfor en destination, idet der altid kan bruges mere tid på at forfine planerne. Men hvor går grænsen, og handler det i højere grad om at komme frem til en brugbar plan – nemt og hurtigt? 

Al planlægning tager sit udgangspunkt i en eller flere køreplaner, som enten skal importeres eller dannes i vores planlægningsløsning. Vores fleksible importmodul gør det hurtigt at få importeret køreplandata, selv når datakvaliteten måske halter. Begynd med et hurtigt overblik, så kan du bedre prioritere dine forbedringer. 

Anvendelse af vores avancerede GIS-funktion gør det meget nemt for dig at fremstille og bearbejde køreplandata og supplerende data såsom køremønstre, ture på linjerne, beregning af afstande såvel som ankomst- og afgangstider.

Integrationen til lystavler og andre elektroniske medier er en integreret del af løsningen, herunder muligheden for at få designet præcis de udskrifter til køreplaner, som er kendetegnende for din virksomhed.     

På basis af dine tur- og vognløbsdata genererer løsningen – ved hjælp af markedets stærkeste planlægningsalgoritmer – hurtigt og effektivt optimerede tjeneste- og vognløbsplaner, hvor alle regler og eventuelle interne husaftaler er overholdt. Planerne kan naturligvis efterfølgende bearbejdes manuelt, indtil den endelige plan lægger fast.

Nemt og hurtigt, tilpasset din virksomheds proces og regler.  

Funktioner, som gør dette muligt

Rute- og Køreplanlægning
Vognløb og tjenester
Turnusplanlægning

Effektivitet – også i driften

Alle planer er som udgangspunkt robuste og økonomisk sunde. Det er først når dagen indtræder, at problemerne opstår, og der tabes penge. Det at tjene penge handler derfor i høj grad om at kunne navigere i et terræn af uforudsigelighed og dårligt udsyn fremfor at bruge ekstraordinært meget tid på planlægningen.

Når uheld og sygdom melder sin ankomst, er det helt afgørende, at erstatningen for medarbejderne nemt kan identificeres, og udskiftningen kan ske hurtigt. Vores disponeringsalgoritme i Duty Manager finder altid den optimale økonomiske løsning.

Integrationen til både lønsystemer og andre HR/personalesystemer gør det unødvendigt at genindtaste vigtige informationer. På den måde undgås fejl. Vi har integrationsløsninger til de fleste standardløsninger i markedet.         

Undgå papirbøvlet og slip chaufførerne løs på vores mobile app. Medarbejdertilfredsheden stiger, og de kan nu nemt og digitalt registrere arbejdstider, ansøge om ferie, synliggøre, at de er klar til at tage en ekstra vagt, rapportere om trafikforsinkelse og meget andet. Digitaliseringen går hele vejen ud til chaufførerne.

Forudsigelighed hos chaufførerne er en vigtig brik i medarbejdertilfredshed, og gennem brugen af vores løsninger indenfor turnus, fravær og månedsplaner kan overenskomster, ferieplaner, sygdomsregistrering mv. gå hånd i hånd.    

Funktioner, som gør dette muligt

Turnusplanlægning

God rapportering, bedre beslutninger

Din virksomhed genererer mange data. Både operationelle data, men også de planlagte forløb leverer nyttige informationer i et rapporteringsmæssigt perspektiv. Sammenholdelsen af dine forventninger med de faktiske forløb er måske en af de vigtigste inspirationskilder til læring og erfaringsdannelse.

Vi har valgt at benytte den markedsledende teknologi fra Microsoft (Power BI) til at vise alle dine data med. Så kan du nå medarbejderen på farten, analytikeren, lederne og naturligvis den helt almindelige medarbejder med en intuitiv og elegant visning af data. Alle har brug for informationer til at træffe bedre beslutninger.

I vores rapportering indgår informationerne fra køreplaner, planlægning og drift.

Et udvalg af vores informationer benyttes ligeledes i vores algoritmer, der er medvirkende til, at du kan optimere driften. Resultatet af optimeringen indgår nemlig som en del af vores integrerede rapporteringspakke. Så du kan følge forbedringerne måned for måned.

Djævlen ligger som bekendt gemt i detaljen. Få etableret indsigten, og træf bedre beslutninger.

Fast Track Implementation

Tænk stort, men begynd fokuseret

Implementering af IT-løsninger behøver ikke at være behæftet med nervøsitet og tvivlsom økonomi. Vores gennemprøvede Fast Track implementeringsmodel giver dig nemlig kontrollen tilbage og ikke mindst mulighed for at trykke stop i god tid.   

Fast track modellen er inddelt i tre faser. I første fase undersøger vi, om der er et godt match mellem det, du som kollektiv trafikoperatør ønsker, og de muligheder vi kan give dig. Hvis der er for stor forskel, trykker vi rent faktisk på stopknappen, allerede inden vi beslutter det videre forløb.

På samme måde som du ikke ønsker at stå med en dårlig løsning, ønsker vi heller ikke at bruge tid på en kunde, som i sidste ende ikke er helt tilfreds.

Flygbussarna
Case: Flygbussarna
Flygbussarna implemented a new Optimisation module to reduce costs

Flybussarna is a commercial bus company operating in Sweden, with head offices in Stockholm. It provides airport transfers from nearby cities to the country’s seven largest airports.

Opplandstrafikk
Case: Opplandstrafikk
Skolekørsel gjort simpelt

Hvert år op til skolestart fik medarbejderne hos den regionale transportmyndighed Opplandstrafikk travlt. De havde kun godt en uge til at behandle de cirka 4.500 ansøgninger om skolekørsel, de årligt modtog fra eleverne på de videregående uddannelser.

Skånetrafiken
Case: Skånetrafiken
I Region Skåne har alle ret til mobilitet

I Region Skåne, som i resten af Skandinavien, bliver vi flere og flere ældre mennesker, og den demografiske udvikling skaber et øget behov for transport til og fra sygehuse. Det kalder på en intelligent løsning, der kan holde de offentlige transportudgifter nede.

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow

Skal vi hjælpe dig?

Trapeze leverer innovative mobilitetsløsninger. Vi er specialister, der allerhelst vil måles på de resultater, vi skaber sammen med vores kunder.

Vi arbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder – private som offentlige. Fælles for dem er, at de kender værdien af og vigtigheden i at stå stærkt i markedet.

Skal vi hjælpe dig med at skabe resultater? Udfyld felterne, så ringer vi dig op.