Regioner og Kommuner

Kollektiv trafik til alle !

Uanset hvilket område du arbejder med – individuel mobilitet, almindelig kollektiv trafik, f.eks næste års planlægning, realtidskommunikation med passagerer eller chauffører eller noget helt tredje – hjælper Trapezes integrerede løsninger dig med at forbedre dine services og minimere omkostningerne.

Selvbejening til borgere, effektiv rejsebestilling og billettering. Planlæg de mest optimale ruter, udvælg den bedste chauffør til en opgave, eller find den bedste måde at begrænse jeres brændstofforbrug på. Vores nyeste løsninger, baseret på topavancerede men brugervenlige algoritmer, hjælper dig med til enhver tid at træffe de bedste beslutninger for din forretning.

Hvorfor Trapeze?

Hos Trapeze får du ikke bare en leverandør, der løser den udfordring, du har i dag. Du får en strategisk partner, der kender din branche, og som sammen med dig kigger ind i fremtiden. Vores fælles mål er at sikre, at du ikke bare er kørende her og nu, men at du er parat til den udfordring, der opstår i morgen, i næste uge og til næste år.

Book et gratis og uforpligtende møde med en af vores eksperter. Vi glæder os til at hilse på dig.

Vi optimerer og effektiviserer din køreplanlægning

Enkel og effektiv planlægning af ruter og køreplaner

Den kollektive trafik er ofte genstand for kritik. Hvorfor når togene aldrig frem til tiden? Hvorfor passer busforbindelserne ikke bedre sammen? Og hvorfor skal man stå som sild i en tønde, hvis man benytter de forskellige transporttilbud i myldretiden?

Sænk omkostningerne og øg serviceniveauet

Som de fleste andre brancher ønsker den kollektive trafik naturligvis at levere et højt serviceniveau, samtidig med at priserne holdes nede. Det stiller store krav til planlægningen. Med Trapeze Planning System har du det værktøj, du har brug for, når du skal øge passagertilfredsheden og lægge robuste og kosteffektive planer for vogne, chauffører og øvrige ressourcer.

Modulopbygget enkelhed

Trapezes planlægningsløsning er modulopbygget og giver dig det bedste udgangspunkt for at varetage alle de funktioner, der er relateret til planlægning af kollektiv trafik, herunder:
• Linienet
• Køreplanlægning
• Vognløbsplanlægning
Trapeze System giver dig blandt andet adgang til en avanceret GIS-funktion, så du nemt kan udarbejde køreplaner med visuel støtte fra geografiske kort.

Spar tid og få bedre planer

Planlægningssystemet gør det muligt for dig at tage højde for et varierende kørselsbehov og at planlægge både ruter, køreplaner, placering af stoppesteder, garageanlæg m.m. enkelt og hurtigt. Det betyder, at du på én gang sparer tid i planlægningen og får langt bedre planer, til fordel for passagererne og ikke mindst for bundlinjen.

Standardiseret indkøb og implementering

Trapeze Group kan levere moduler eller systemer til mobilitetsløsninger indenfor kollektiv trafik og flextrafik på en SKI-rammeaftale (f.eks software og apps) på konkurrencedygtige vilkår til myndigheder som benytter sig af SKI. Som leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Visitering

Den enkelte borger har mulighed for at blive visiteret og foretage bestillinger på den digitale portal, TravelMate

Fra det tidspunkt borgeren har indtastet sine persondata og sendt en ansøgning vil Trapeze-systemets indbyggede RPA-rutiner [Robotic Process Automation] sikre at den enkelte borger tildeles korrekt mobilitetstilbud.

Er borgeren visiteret, kan han/hun, ung eller gammel, foretage rejsebestillinger direkte i Trapeze-systemet ud fra de serviceniveauer borgeren er blevet tildelt som en del af visiteringen. Rejsebestillinger vises for borgeren i TravelMate appen på dagen eller fremadrettet, og man har altid mulighed for at aflyse rejser eller sygemelde sig for en periode.

Trapeze mobil-apps eller webportaler sikrer effektiv selvbetjening, uanset om det er skoleelever, voksne eller pensionerede medborgere, som skal betjenes. Det er enkelt for borgerne at lave ændringer i faste køremønstre, og de gennemførte ændringer tilgår omgående Trapezes planlægningssystem, som afmelder de aflyste kørsler og genplanlægger vognruterne, hvorved man udgår spildkørsel og får en bæredygtig mobilitet.

“Selvbetjening til borgere sikrer effektiv visitering og bestilling af rejser”

Håndtér pludselige udfordringer og langsigtet disponering – helt enkelt

Med alle de opgaver, der kendetegner den daglige drift, er det ikke så sært, at mange operatører må holde tungen lige i munden. Men det kan gøres meget lettere!

Med Trapeze driftsløsninger får du al den hjælp, du har brug for, uanset om du skal løse pludseligt opståede udfordringer med medarbejdere eller vogne, eller om du arbejder med den mere langsigtede disponering.

Muligheden for langsigtet planlægning betyder, at du kan udnytte ressourcerne bedre. For eksempel kan du nedbringe den betalte arbejdstid og sikre en mere retfærdig fordeling af upopulære vagter. Det betyder, at du kan overholde køreplanerne med lavest mulige omkostninger og samtidig øge tilfredsheden hos både medarbejdere og passagerer.

Trapeze mobil-apps eller webløsninger skaber en effektiv medarbejderkommunikation. Chaufførerne kan let registrere fremmøde, søge om fri, rapportere hændelser og tjekke eventuelle ændringer vedrørende vagtplanen, afgangstider, vognløbs- og rutenummer og meget mere. Og du kan bruge din tid på opgaver, der skaber langt mere værdi for forretningen.

“Send beskeder til enkeltpersoner, grupper eller til alle medarbejdere på én gang”

3 Håndtér pludselige udfordringer og langsigtet disponering – helt enkelt

Med alle de opgaver, der kendetegner den daglige drift, er det ikke så sært, at mange operatører må holde tungen lige i munden. Men det kan gøres meget lettere!

Med Trapeze driftsløsninger får du al den hjælp, du har brug for, uanset om du skal løse pludseligt opståede udfordringer med medarbejdere eller vogne, eller om du arbejder med den mere langsigtede disponering.

Muligheden for langsigtet planlægning betyder, at du kan udnytte ressourcerne bedre. For eksempel kan du nedbringe den betalte arbejdstid og sikre en mere retfærdig fordeling af upopulære vagter. Det betyder, at du kan overholde køreplanerne med lavest mulige omkostninger og samtidig øge tilfredsheden hos både medarbejdere og passagerer.

Trapeze mobil-apps eller webløsninger skaber og effektiv medarbejderkommunikation. Chaufførerne kan let registrere fremmøde, søge om fri, rapportere hændelser og tjekke eventuelle ændringer vedrørende vagtplanen, afgangstider, vognløbs- og rutenummer og meget mere. Og du kan bruge din tid på opgaver, der skaber langt mere værdi for forretningen.

“Send beskeder til enkeltpersoner, grupper eller til alle medarbejdere på én gang”

4 Håndtér pludselige udfordringer og langsigtet disponering – helt enkelt

Med alle de opgaver, der kendetegner den daglige drift, er det ikke så sært, at mange operatører må holde tungen lige i munden. Men det kan gøres meget lettere!

Med Trapeze driftsløsninger får du al den hjælp, du har brug for, uanset om du skal løse pludseligt opståede udfordringer med medarbejdere eller vogne, eller om du arbejder med den mere langsigtede disponering.

Muligheden for langsigtet planlægning betyder, at du kan udnytte ressourcerne bedre. For eksempel kan du nedbringe den betalte arbejdstid og sikre en mere retfærdig fordeling af upopulære vagter. Det betyder, at du kan overholde køreplanerne med lavest mulige omkostninger og samtidig øge tilfredsheden hos både medarbejdere og passagerer.

Trapeze mobil-apps eller webløsninger skaber og effektiv medarbejderkommunikation. Chaufførerne kan let registrere fremmøde, søge om fri, rapportere hændelser og tjekke eventuelle ændringer vedrørende vagtplanen, afgangstider, vognløbs- og rutenummer og meget mere. Og du kan bruge din tid på opgaver, der skaber langt mere værdi for forretningen.

“Send beskeder til enkeltpersoner, grupper eller til alle medarbejdere på én gang”

Fast Track Implementation

Think Big,
Start Small

Slut er dagene, hvor implementering af nye transitsystemer må tage flere år. For transitoperatører er det en nødvendighed at effektivere værdikæden for at være konkurrencedygtig. Du har brug for håndgribelige forbedringer i dag, ikke i morgen. Vores implementeringsmodel sikrer dig hurtigere resultater med lav risko.

Flygbussarna
Case: Flygbussarna
Flygbussarna implemented a new Optimisation module to reduce costs

Flybussarna is a commercial bus company operating in Sweden, with head offices in Stockholm. It provides airport transfers from nearby cities to the country’s seven largest airports.

Opplandstrafikk
Case: Opplandstrafikk
Skolekørsel gjort simpelt

Hvert år op til skolestart fik medarbejderne hos den regionale transportmyndighed Opplandstrafikk travlt. De havde kun godt en uge til at behandle de cirka 4.500 ansøgninger om skolekørsel, de årligt modtog fra eleverne på de videregående uddannelser.

Skånetrafiken
Case: Skånetrafiken
I Region Skåne har alle ret til mobilitet

I Region Skåne, som i resten af Skandinavien, bliver vi flere og flere ældre mennesker, og den demografiske udvikling skaber et øget behov for transport til og fra sygehuse. Det kalder på en intelligent løsning, der kan holde de offentlige transportudgifter nede.

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow

Skal vi hjælpe dig?

Trapeze leverer innovative mobilitetsløsninger. Vi er specialister, der allerhelst vil måles på de resultater, vi skaber sammen med vores kunder.

Vi arbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder – private som offentlige. Fælles for dem er, at de kender værdien af og vigtigheden i at stå stærkt i markedet.

Skal vi hjælpe dig med at skabe resultater? Udfyld felterne, så ringer vi dig op.