Intelligente trafikløsninger

Trapeze er leverandør af innovative softwareløsninger til den kollektive trafik. Fra langtidsplanlægning og daglig styring/optimering til forbedring af passagernes oplevelse af rejsen.

Visitering, planlægning og drift

Regioner og kommuner

Individuel mobilitet og kollektiv trafik er et grundlæggende behov i nutidens samfund.

I både byområder og landdistrikter stiller efterspørgslen efter tilgængelig transport, når du har brug for det, store krav til de organisationer, der er involveret i at levere offentlig og krævende transport.

I de senere år har vi endda set nye integrerede og fleksible løsninger oprettet for at imødekomme krav og holde omkostningerne nede.

Uanset hvilken mobilitet der leveres, må myndighederne, overveje en samlet værdikæde – fra visitering til turbestilling, samordning og optimeret ruteplanlægning, effektiv drift og trafikstyring.

Trapeze tilbyder integrerede IT-løsninger, der hjælper myndigheder med at forvalte individuel mobilitet, herunder national/regional flextrafik og kommunal persontransport.

Succes i den kollektive trafik

Trafikoperatører

Vores 3. generationsløsninger indenfor planlægning, daglig driftsstyring, rapportering, realtrafiks- og billetteringsløsninger leverer en afgørende konkurrencemæssig fordel til dig, som vil vinde nye udbud, og som ønsker at have blikket rettet mod den bedst tænkelige daglige drift.

Få det bedst tænkelige udsyn til fremtidens kollektive trafik. Start her.  

Individuel mobilitet med bus og taxi

Vognmænd, bus og taxi

Planlægning af bestillingskørsel er et puslespil, der er meget svært at lægge manuelt. Ændringer, afbestillinger og udeblivelser udgør en stor omkostning for mange operatører.

Start med en FlexMate App. til Flextrafik eller en komplet IT løsning til planlægning af alle former for kollektiv trafik eller bestillingskørsel, herunder handicap-, skole-, patientbefordring.

Du kan håndtere både periodeplanlægning, spontane ture, her og nu-ture, tage hensyn til krav om specielt udstyr eller en bestemt chauffør, lægge ruterne så du transporterer flest passagerer på kortest tid, planlægge ture, der er kombineret med den kollektive rutetrafik, hurtigt lægge en ny rute, f.eks. i tilfælde af trafikuheld og meget mere. Derudover finder du hos Trapeze løsninger til kommunikation med chauffører og brugere, samt push/selvbetjeningsløsninger til institutioner og pårørende, der er med til at begrænse antallet af udeblivelser.