Trapeze Demand Response system til

Vognmænd, bus og taxi

Som operatør, der har ansvar for Flextrafik, handicapbefordring, patientbefordring eller befordring af skoleelever, er det nødvendigt, at der er styr på, hvor og hvornår borgerne skal hentes, samt de særlige behov der er til transporten.

Den enkleste løsning vi tilbyder er FlexMate som kan anvendes af chauffører som modtager ture direkte fra Flexdanmark.

Et højt serviceniveau kræver, at bestillinger er planlagt og samordnet på effektive ruter, så borgerne serviceres ud fra de servicekrav, den enkelte borgers visitering foreskriver.

Et Trapeze Demand Response System hjælper dig med at forbedre dit serviceniveau og reducere dine omkostninger, uanset hvilket område du arbejder med. Vores system understøtter alle områder og processer indenfor individuel mobilitet fra visitering, bestilling, dispatch og realtidskommunikation med biler.

Hos Trapeze får du ikke bare en leverandør, der løser den udfordring, du har i dag. Du får en strategisk partner, der kender din branche, og som sammen med dig kigger ind i fremtiden. Vores fælles mål er at sikre, at du ikke bare er kørende her og nu, men at du er parat til den udfordring, der opstår i morgen, i næste uge og til næste år.

Vi optimerer og effektiviserer individuel mobilitet [Flextrafik]

Effektiv planlægning

Flextrafik er den generelle betegnelse for individuel kollektiv trafik.

Bus og taxi skal ankomme indenfor specifikke tider, og derfor er det vigtigt med effektive værktøjer til planlægning af trafikken.

Trapeze har markedets bedste planlægningsværktøjer, som er udviklet løbende de sidste 25 år.

Bedre Service – lavere omkostninger

Flextrafik skal leveres med et højt serviceniveau, samtidig med at omkostningerne holdes nede.

Med et Trapeze Demand Response System har du “værktøjet”til at realisere en effektiv drift og levere den bedste individuelle mobilitet på markedet.

Modulopbygget enkelhed

Trapeze Demand Response System er modulopbygget og giver dig det bedste udgangspunkt for at realisere en effektiv drift og levere den bedste individuelle mobilitet.
Trapeze Demand Response System tilbyder brugervenlige WEB-portaler til:

– Visitering og turbestilling
– Planlægning og disponering
– Realtidsovervågning
– Rapportering

Spar tid og få bedre planer

Trapeze Demand Response System gør det muligt for dig at tage højde for passagerernes varierende kørselsbehov og at planlægge individuelle ruter på få sekunder.

Det betyder, at du på én gang sparer tid i planlægningen, og at du får en optimeret drift til fordel for passagererne og samfundet.

Individuel mobilitet set ud fra et økonomisk, og ikke mindst et miljømæssigt perspektiv.

Bedre service, færre omkostninger

Fra visitering til rapportering. Vores software understøtter alle områder af individuel mobilitet

Visitering og bestilling

Den enkelte borger har mulighed for at blive visiteret og foretage bestillinger på den digitale portal, TravelMate

Fra det tidspunkt borgeren har indtastet sine persondata og sendt ansøgning vil Trapeze-systemets indbyggede RPA-rutiner [Robotic Process Automation] sikre, at den enkelte borger tildeles korrekt mobilitets tilbud.

Er borgeren visiteret kan han/hun, ung eller gammel, foretage rejsebestillinger direkte i Trapeze-systemet, ud fra de serviceniveauer borgeren er blevet tildelt som en del af visiteringen. Rejsebestillinger vises for borgeren i TravelMate appen på dagen eller fremadrettet, og man har altid mulighed for at aflyse rejser eller sygemelde sig for en periode.

Trapeze mobil-apps eller webportaler sikrer effektiv selvbetjening, uanset om det er skoleelever, voksne eller pensionerede medborgere, som skal betjenes. Det er enkelt for borgerne at lave ændringer i faste køremønstre, og de gennemførte ændringer tilgår omgående Trapezes planlægningssystem, som afmelder de aflyste kørsler og genplanlægger vognruterne, hvorved man udgår spildkørsel og får en bæredygtig mobilitet.

Selvbetjening til borgere sikrer effektiv visitering og bestilling af rejser”

Planlægning og disponering

Med alle de opgaver, der kendetegner den daglige drift, er det ikke så sært, at mange operatører må holde tungen lige i munden. Men det kan gøres meget lettere!

Med Trapeze Demand Response driftsløsning får du al den hjælp, du har brug for, uanset om du skal løse pludseligt opståede udfordringer med bestillinger eller om du arbejder med den mere langsigtede disponering.

Planlægning af ruter, tilsætning af chauffører og vogne udføres enkelt ved hjælp af de planlægningsværktøjer, som er tilgængelige i Trapeze Demand Response-systemet.

Med Trapezes løsninger til individuel mobilitet har du alle muligheder for at sikre den absolut bedste service, samtidig med at du holder omkostningerne nede. Du kan håndtere kørsel i byen og på landet og du kan planlægge de optimale ruter for chaufførerne.

Uanset hvilken del af processen, du arbejder med – fra visitering til booking, planlægning og daglig drift – gør Trapezes enkle og brugervenlige løsninger det let for dig at køre flest mulige ture på kortest muligt tid og med størst mulig tilfredshed blandt både passagerer og chauffører. Du får med andre ord både en enklere dagligdag og en bedre forretning.

Trapeze mobil-apps eller webløsninger skaber en effektiv medarbejderkommunikation. Chaufførerne kan let registrere og rapportere hændelser og tjekke eventuelle ændringer i planlagte vognløb på deres tablets, herunder afgangstider, vognløbs- og rutenummer, vognpositioner og meget mere.

“Send beskeder til enkeltpersoner, grupper eller til alle medarbejdere på én gang”

Flådestyring

Mange operatører inden for bestillingskørsel oplever dagligt generne ved udeblivelser, afbestillinger og forsinkelser i kørslen. De fleste har derfor behov for at kunne ændre vognløb og automatisk give besked til chaufførene, uanset om man kører på egne kontrakter eller den regionale FlexTrafik.

Trapezes systemer har forskellige værktøjer til at håndtere disse her-og-nu ændringer i køreplanerne og indeholder desuden værktøjer til udveksling af data mellem vogne, chauffører og disponenter.

Læs mere om FlexMate på dette link.

Med en Trapeze driftsløsning og flådestyring får du al den hjælp, du har brug for, uanset om du skal løse pludseligt opståede udfordringer med medarbejdere eller vogne, eller om du arbejder med den mere langsigtede disponering.

Trapeze mobil-apps eller webløsninger skaber en effektiv medarbejderkommunikation, hvor chaufførerne let kan registrere aktiviteter i deres dagsplaner og kørelister.

“Send beskeder til enkeltpersoner, grupper eller til alle medarbejdere på én gang”

Rapportering

Rapportering fra den daglige drift kan være en omfattende opgave, men med et Trapeze Demand Response System kan det gøres meget lettere!

Få styr på kontrakter, betalingsmyndigheder og afregning med det indbyggede rapportsystem.
Afregning foregår enkelt og sikkert på baggrund af data opsamlet i systemet, samt det indbyggede kontraktmodul som håndterer aftalerne mellem operatører og betalingsmyndigheder.

Kend værdikæderne, og planlæg ud fra fakta.


En væsentlig faktor for at få styr på økonomien og forretningen er analyser og statistikker.

Trapeze Demand Response System opsamler data, som kan anvendes i rapporter, dashboards, ”hvad-hvis” scenarier og til opfølgning på kontrakter.

På baggrund af opsamlet data kan der træffes beslutninger om det fremtidige serviceniveau, vognkrav, chaufførkrav, køreplaner, udbudspakker og meget mere, der sikrer den bedst mulige økonomi ud fra valgte parametre.

“Udarbejd og send rapporter til enkeltpersoner, grupper”

Fast Track Implementation

Think Big,
Start Small

Slut er dagene, hvor implementering af nye transitsystemer må tage flere år. For transitoperatører er det en nødvendighed at effektivere værdikæden for at være konkurrencedygtig. Du har brug for håndgribelige forbedringer i dag, ikke i morgen. Vores implementeringsmodel sikrer dig hurtigere resultater med lav risko.

Flygbussarna
Case: Flygbussarna
Flygbussarna implemented a new Optimisation module to reduce costs

Flybussarna is a commercial bus company operating in Sweden, with head offices in Stockholm. It provides airport transfers from nearby cities to the country’s seven largest airports.

Opplandstrafikk
Case: Opplandstrafikk
Skolekørsel gjort simpelt

Hvert år op til skolestart fik medarbejderne hos den regionale transportmyndighed Opplandstrafikk travlt. De havde kun godt en uge til at behandle de cirka 4.500 ansøgninger om skolekørsel, de årligt modtog fra eleverne på de videregående uddannelser.

Skånetrafiken
Case: Skånetrafiken
I Region Skåne har alle ret til mobilitet

I Region Skåne, som i resten af Skandinavien, bliver vi flere og flere ældre mennesker, og den demografiske udvikling skaber et øget behov for transport til og fra sygehuse. Det kalder på en intelligent løsning, der kan holde de offentlige transportudgifter nede.

next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow

Skal vi hjælpe dig?

Trapeze leverer innovative mobilitetsløsninger. Vi er specialister, der allerhelst vil måles på de resultater, vi skaber sammen med vores kunder.

Vi arbejder med lokale, nationale og internationale virksomheder – private som offentlige. Fælles for dem er, at de kender værdien af og vigtigheden i at stå stærkt i markedet.

Skal vi hjælpe dig med at skabe resultater? Udfyld felterne, så ringer vi dig op.