Demand Response transport under forandring post corona

DA 24.05.2022

DRT (demand response transport) i Danmark kaldet Flextrafik eller Individuel Personbefordring overgår mere til at indgå i den samlede ”Mobility-on-Demand” kategori af befordring, noget som i mange år kun har været en del af de offentlige kørselstilbud, betalt af kommuner og regioner, hvor det mest har handlet om transport af visiterede borgere til og fra sygehus, lægehus, skole og institution. Her post corona er demand/response området under forandring, og bliver nu brugt i mere udstrakt grad – og som en del af nytænkte eller nye servicetilbud indenfor den almindelige kollektive trafik.

Trapeze løsninger imødekommer kunders ønsker om at kunne løse nye udfordringer ved at udvide og tilpasse demand / response-løsninger, som allerede findes.
I denne artikel ser vi på demand/response med fremsynede briller, de Trapeze-løsninger, der understøtter disse services, og de nye tiltag, der er i støbeskeen.

Ét system til at planlægge, styre og optimere individuel personbefordring

Da demand/response kørsel først så dagens lys var det for udbyderne en manuel, papirbaseret opgave – fra visitering til planlægning, styring, optimering og rapportering.
Trapeze løste udfordringen med udviklingen af et system der kunne løse en af de mest komplekse udfordringer – hvordan man kunne få transporteret flest borgere på den mest effektive måde.
I årene efter blev demand/reponse endnu mere komplekst, og kommuner og regioner fik brug for systemer der kunne mere end blot booke ture. Nye typer af services, visiteringsregler, omkostningsrelaterede opgaver og geografi var nogle af de områder, der skulle tages højde for.
Løsningerne blev udviklet og tilpasset også til disse behov.

Med en række it-systemløsninger strømlinede Trapeze hele værdikæden fra visitering, planlægning og styring til optimering og rapportering. Løsningerne gjorde det muligt at effektivisere kørsel på forskellige områder og blev samtidig tilrettede, så også brugervenligheden blev et fokusområde. Web-portaler, apps og andre værktøjer giver nu både medarbejdere og borgere mulighed for selvbetjening og forbedret information i relation til den enkelte booking.

Nye, fleksible løsninger giver frihed til flere typer passagerer, ikke bare de visiterede men også pendlere og passagerer i alm. kollektiv trafik.
Demand/response ‘konceptet’ – det at en borger, der er visiteret til at blive transporteret til eller fra læge, sygehus eller tandlæge efter behov (on demand) har de senere år inspireret andre områder af offentlig transport til at tænke i demand/response løsninger, herunder også løsninger, der er målrettet de betalende, almindelige brugere af den offentlige transport.
Situationer hvor dette er oplagt er eksempelvis ved nyudvikling af eksisterende ruter eller i tyndt befolkede områder eller byområder, hvor det ikke er muligt at fylde faste rutebusser tilstrækkeligt op.


Denne udvidelse af demand/response modellen – skræddersyet, fleksibel service uden fast køreplan for alle – åbner muligheden for at opfylde et behov for first og last mile (første og sidste kilometer) kørsel.

Forestil dig at du bor tæt på et større trafikknudepunkt eller et samkørsels-opsamlingssted, men at det tager 30 minutter med en bus at komme dertil – så er det ikke så attraktivt at benytte offentlig transport eller muligheden for samkørsel. Men hvis nu en on-demand bus samler dig op tæt på, hvor du bor, os samtidig samler andre passagerer op, kører dig til din videre transport, og kun tager 15 minutter om det?
Det er fremtiden for demand/response; Brug en model, der virker fra ét område, og brug den til at nytænke den kollektive trafik på et andet område.

Demand /response løsninger gør op med det traditionelle tilbud om én måde at blive transporteret på i den kollektive trafik. Hvor det før har været one-size-fits-all kan løsninger, hvor man kombinerer taxier, deler ture og bruger dynamisk tidsbestilling, gøre det muligt at servicere flere passagerer mere omkostningseffektivt. Også muligheden for at substituere eksempelvis en ambulance med en taxi, der bedre passer til passagerens behov gør det enkelt at matche kapacitet med områder og behov – og mere effektivt transportere flere passager til deres destinationer.

Mange steder har man, eller er man i gang med at bygge mere fleksible, næsten personaliserede løsninger inden for patient- og skolekørsel. Løsninger, der gør det muligt for passagererne at vælge og tilpasse udbudet af services efter behov. Det kan for eksempel være en taxi, en minibus, en rejse, der er planlagt med flere typer af køretøjer eller noget helt femte.


Behovsstyret kollektivtrafik – illustreret for et regionalt område, der her opdelt i 3 såkaldte mobilitetsområder, hvor alle opgaver fra visitering og planlægning til styring og optimering er samlet i én On-Demand system-løsning.

Fremtiden for demand / response


Vi ser flere kunder, der har fået øjnene op for fleksible demand/response systemer, som dem Trapeze udvikler. Der er ikke kun tale om ny teknologi, det handler i høj grad om en bevægelse hvor passagerer er mindre fokuserede på opsamlings-, stoppe- og afsætningssteder og mere fokuserede på fleksibilitet og muligheder. Eksempelvis kan visiterede borgere den ene dag blive transporteret dør-til-dør og den næste fra deres hjem til en fast linje, som f.eks. en rutebus. Også ikke-visiterede passagerer oplever, at få flere valgmuligheder, end de havde tidligere.

Demand / response og Mobility on Demand er i fokus i dét man kunne kalde en renaissance inden for offentlig transport. Mange mønstre inden for offentlig transport ændrer sig, befolkningssammensætningen er under forandring, behovene for at pendle ligeså. Det betyder at områder og som gennemtiderne er blevet valgt fra som stoppested for den kollektive trafik, nu kan blive serviceret via en OnDemand DRT løsning som både servicerer pendlere og passagerer med særlige behov.
Dermed kan Demand/ response principperne og systemerne tilbyder oplagte løsninger på de udfordringer, offentlig transport står med nu, med høje krav til mobilitetsfrekvens i byområderne og fleksible krav i tyndtbefolkede områder af landet.

Uanset hvilke trends og teknologier vi møder i fremtiden så er demand / response og Mobility on Demand grundlæggende et spørgsmål om at hjælpe passagerer fra et sted til et andet når de har brug for det på en måde så det både er ressourcemæssigt effektivt og giver en god passageroplevelse.

Mere viden

Du og din virksomhed er meget velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i relation til demand response transport. Kontakt os.

Af Christian Erikstrup, Chief Sales Officer, Demand Response, hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.

Nyhedsbrev

Indtast din email og få gode råd, tilbud og meget mere. Vi lover, vi kun skriver, når vi har noget på hjerte.