CrewApp Privacy Policy

Ansvar for appen:
Hensigten med denne app er, at kørende medarbejdere let kan registrere fremmøde og afslutning af vagt, indrapportere hændelser på turen, og herigennem lette medarbejderens arbejdsdag.
Tjenesten er rettet mod transportselskaber, til at lette de ansattes dagligdag på jobbet.
Det tilstræber, at oplysninger i appen er fuldstændige, korrekte og opdaterede.

Hvilke oplysninger opsamler CrewApp:
Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at du kan betjenes bedst muligt. Vi opsamler ikke personlige oplysninger, men kun informationer som vi kan bruge til at lette arbejdsgange og brugeroplevelsen.

  • Placeringsoplysninger/lokaliseringsdata:
    Når du burger CrewApp, kan der indsamles oplysninger om din aktuelle placering. Formålet med fastlæggelse af aktuel placering er, at brugeren let og præcist kan registrere fremmøde via appen. Til dette formål anvendes GPS-funktionen i telefonen, hvorfor der bedes om adgang her til. Din placering bruges i forbindelse med at du trykker på knappen Tilmeld, og i funktionen Rapporter fejl, for at fastslå positionen for skadens registrering.
  • Kamera:
    Tjenesten kræver adgang til telefonens kamera. Dette er med det formål, at brugeren har mulighed for, ved skade på køretøjet, at vælge at vedhæfte et billede af skaden på transportmidlet for yderligere dokumentation af skaden. Ved indrapportering af hændelsen, er det herved muligt at tage et billede af skaden direkte i Appen, for at præcisere problemet. Dette sikrer en hurtig og effektiv service for brugeren.
    Ved brug af denne funktion samtykker du derved til, at det indmeldte billede af skade på vogn kan blive sendt til din arbejdsplads, til brug for identificering af skaden samt ønsket om hurtig behandling og udbedring.
    Kameraet bruges også til skanning af stregkoder i forbindelse med fremmøde – Scan nyt arbejde.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.
Vi indsamler aldrig personoplysninger.


Sikkerhed
Der er taget båd tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres kontinuerligt i takt med den teknologiske udvikling.

Opbevaringsperiode:
Oplysningerne lagres udelukkende, så længe det er nødvendigt, til det formål de blev indsamlet til. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål de blev indsamlet til afsluttes.

Opdatering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre i nærværende retningslinjer. Gøres dette, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på denne side. Du kan blive bedt om at acceptere denne opdatering, når du næste gang efter opdateringen får adgang til servicen.

Rettigheder:
Du kan til enhver tid skriftligt anmode om at få oplyst, hvorvidt dine personoplysninger behandles, og i så fald hvilke informationer der behandles via vores services, formålet hermed, samt hvem sådanne oplysninger er tilgængelig for.

Udgiver
Appen ejes og publiceres/udbydes af:

Trapeze Group Europe A/S
Sommerrvej 31D, 4.
8210 Aarhus V
Tlf.: 87441600
Email: info@trapezegroup.eu

Sidst opdateret: 26. november 2021.