Regionsrådsformand åbner konference om innovative løsninger til den kollektive trafik

De trafikale udfordringer i landets større byer stiger i de kommende år. Med politisk opbakning inviterer Trapeze Group derfor til konference den 31. oktober med fokus på innovative løsninger til, hvordan kollektiv transport generelt kan styrkes i hele landet.

DA 11.10.2019

En aktuel rapport fra Aarhus Kommune viser, at der frem mod 2030 sker en betydelig vækst i trafikken, som giver en række udfordringer. Blandt andet vil biltrafikken stige med cirka 60 procent. Netop den udfordring ønsker Trapeze Group, i samarbejde med Qampo og DORS, at sætte fokus på med en konference om smarte løsninger i fremtidens kollektive trafik, som finder sted i Aarhus den 31. oktober.

Matematikken baner vejen

Trængselsproblemerne på vejene vokser i de større danske byer, 0g det øger behovet for bedre og mere effektiv kollektiv transport. Derfor er der brug for smarte løsninger til at udvikle og drive nye transportløsninger.

”Ved hjælp af data skaber vi nye muligheder for at optimere driften af den kollektive trafik. Hvis myndigheder og operatører begynder at opsamle data fra passagererne kan vi komme helt tæt på den enkelte passagers præferencer, så vi kan betjene kunderne langt mere målrettet og flytte flere personer over i den kollektive trafik, mens vi understøtter udviklingen af mere bæredygtig transport,” siger Thomas Varan, Business Development Manager and Sales Director ved Trapeze Group.

Trapeze Group er en af verdens førende leverandører af intelligente transportsystemer med over 1200 kunder fordelt på 23 lande. Virksomhedens brede erfaring på et globalt marked har skabt et solidt fundament af viden og løsninger, som Trapeze Group dermed kan overføre til den kollektive trafik i Danmark.

Politisk opbakning

I samarbejde med Qampo og DORS inviterer Trapeze Group til konference den 31. oktober, hvor fokus er på innovative løsninger til den kollektive trafik. Regionsrådsformanen for Region Midtjylland, Anders Kühnau, åbner konferencen og herefter holder førende transporteksperter oplæg om kollektiv trafik. Ifølge Thomas Varan er det vigtigt at skabe en konstruktiv debat om, hvordan landets største byer løser fremtidens trafikale udfordringer:

”Vi bliver flere og flere mennesker på vejene, og det skaber helt nye behov for mobilitet. Hvad enten man er politiker eller embedsmand kalder udfordringen på nytænkning i forhold til, hvordan kollektiv transport kan udvikles positivt i hele landet.”

Alle er velkomne til at deltage i konferencen torsdag den 31. oktober, som finder sted fra klokken 15.30-18.00 på Tangen 6 i Aarhus N.

Tilmeld dig her

Tilmelding, program og øvrig information kan findes her. 

Konference om smarte løsninger i fremtidens kollektive trafik

Kunstig intelligens og avancerede algoritmer bliver i højere og højere grad en del af danskernes hverdag. I en tid, hvor trængselsproblemer vokser i de danske byer, og hvor behovet for bedre og mere effektiv kollektiv transport stiger, er der brug for smarte løsninger til at udvikle og drive transportløsninger.

DA 03.10.2019

Hvad enten man er politiker eller embedsmand er der brug for at tænke nyt og få inspiration til, hvordan kollektiv transport kan udvikles og styrkes i hele landet. Derfor inviterer Trapeze, Qampo og DORS dig til konference om netop det emne i Århus d. 31. oktober 2019. Her kan vi diskutere fremtidens idéer og løsninger åbent og frit. Og vi vil præsentere, hvordan tekniske termer som operationsanalyse og decision science helt lavpraktisk kan bruges til at drive vores kollektive trafik på en ny og bedre måde.

Tilmeld dig her

Tilmelding, program og øvrig information kan findes her. 

Guide: Sådan implementerer du et nyt trafiksystem

Guide: Sådan implementerer du et nyt trafiksystem

Beslutningen om at implementere en intelligent trafik-løsning er en vigtig beslutning. Det repræsenterer et behov for at udvikle driften, reducere omkostninger, forbedre ledelseskontrollen og i sidste ende være i stand til at yde den bedste service til dine passagerer

Hent Guiden:

Med denne e-bog guider vi dig sikkert igennem alle faserne af implementringen, så jeres projekt har den største mulighed for succes.


6 ting du bør vide om optimering af kollektiv trafik

Optimering spiller en stadig stadig og afgørende rolle for offentlig transport. I nedenstående præsenteres 6 grundlæggende ting, som du børe vide om optimering af kollektiv trafik.

DA 11.09.2019

1. Optimering er ikke automatisering

Automatisering og optimering bruges ofte synonymt, men der er faktisk meget stor forskel på de to begreber. Automatisering handler om at bruge en computer til at udføre et stykke arbejde, der ellers ville blive gjort af et menneske. Optimering handler derimod om at analysere forskellige mulige løsninger og udvælge den bedste løsning, set i forhold til de kriterier, du gerne vil have opfyldt.

Med andre ord kan man betragte automatisering som en slags basisniveau der hjælper dig med at blive mere effektiv, mens optimering går endnu længere og giver dig mulighed for at nå dine mål, arbejde smartere og ændre hele opfattelsen af kollektiv transport i en positiv retning.

2. Optimering gør det muligt at håndtere “big data”

“Vi arbejdede sammen med en skandinavisk busoperatør for at nedbringe den tid, de brugte på planlægning. Samtidig ville vi gerne optimere den daværende plan. En af udfordringerne var de mange busstoppesteder, der var i centrum af byen. Antallet af stoppesteder betød, at chaufførerne havde utrolig mange forskellige muligheder for at skifte fra én bus til en anden i løbet af deres vagt. Planlæggerne ønskede naturligvis at begrænse den tid, chaufførerne uforvarende spildte på at gå imellem busserne, men det tog alt for lang tid for planlæggerne at udarbejde en mulig plan. Det var simpelthen umuligt for dem at få fuldt overblik og håndtere det enorme antal løsningsmuligheder.

I dette tilfælde præsterede vi at nedbringe planlægningstiden fra tre uger til kun en enkelt dag, det vil sige med 95 %. Derudover fik operatøren nogle meget gladere medarbejdere, fordi de slap for delte vagter. De sænkede også det samlede antal vagter og den betalte arbejdstid og opnåede på den måde en markant reduktion af deres omkostninger. Disse fordele har naturligvis stor værdi for operatøren, og vi er kun lige startet. Efterhånden som vi fin-indstiller optimeringsalgoritmen, vil gevinsterne blive endnu større.”

Hos andre operatører kan billedet endda være endnu mere komplekst. Forestil dig førnævnte situation med de mange stoppesteder, og tilføj så muligheden for at komme fra ét stop til et andet enten med personalebil eller som passager i en anden bus – eller måske endda ved at benytte tilbud fra konkurrenter, såsom sporvogne, letbaner eller taxa. Et almindeligt menneske kan umuligt håndtere så store datamængder. Det har du brug for optimering til!

3. Optimering kan så meget mere

Virksomheder, der leder efter automatiserings- eller optimeringsløsninger ønsker typisk at øge produktiviteten og/eller begrænse omkostningerne. Men optimering kan gøre så meget mere end det. Eksempelvis kan optimering bruges til at øge arbejdsglæden, fordi man kan sikre, at de enkelte medarbejdere har fokus på de opgaver, de er bedst til at løse. ”Hvis én person har nogle kompetencer, som en anden ikke har, kan optimering sørge for, at de hver især bruger deres tid på det arbejde, de er bedst til.

Hvad betyder det for kollektiv trafik? Fra passagerernes synsvinkel gør det en stor forskel at få kontakt til en dygtig konsulent hos kundeservice eller køre med glade og servicemindede chauffører. Sådanne oplevelser kan ændre opfattelsen af kollektiv trafik og dermed være med til at øge passagertallet.

4. Optimering er ældgammel matematik med fornyet kraft

På mange måder er optimering slet ikke noget nyt. Det er bare ældgammel matematik. Algoritmerne blev opfundet for mange, mange år siden, men vi begynder først for alvor at få glæde af dem nu, fordi computerkraften er blevet så meget større. Mange brancher – især transportbranchen – har arbejdet med optimering i mange år, men takket være den teknologiske udvikling kan de nu få langt mere værdi end tidligere.

5. Næste skridt inden for optimering? Prædiktioner

Prædiktioner er fremtiden inden for optimering, At simulere fremtiden er et af de mest interessante aspekter ved optimering. Vi kan tage et eksempel: ”Hvad kan jeg gøre, hvis jeg gerne vil reducere mine samlede udgifter med 10 %, eller hvis jeg gerne vil have gladere medarbejdere, der tilbyder en bedre service? Hvilke håndtag kan jeg skrue på, og hvad bliver konsekvensen i forhold til alt andet i min planlægning? Optimering kan give et solidt grundlag for at træffe den slags beslutninger – det er en krystalkugle, der lader dig eksperimentere med forskellige scenarier for at løse problemer, med udgangspunkt i dine ønsker til, hvad der skal ske i fremtiden.

6. Optimering af kollektiv trafik er blevet grebet helt forkert an!

Optimering vil ændre den måde, vi tænker på. I dag bliver ruterne fastlagt af myndighederne, og derudfra udarbejder operatøren vagtplaner og vognløb. Men det er en helt bagvendt måde at planlægge på. Det, vi burde gøre, er at starte med at se på efterspørgslen: Hvad har en given passager brug?, hvor og hvornår skal bussen stoppe for at løse dette specifikke behov?

Jo færre begrænsninger, du har, jo bedre en plan kan du lave med hjælp fra optimering. Såfrem operatørerne fik frie tøjler til selv at fastlægge ruterne, kunne de opnå en bedre plan, både i forhold til økonomi, medarbejdere, serviceniveau, og hvad de ellers måtte ønske at optimere.

Ali Khatam er medstifter af QAMPO en førende leverandør inden for optimeringsteknologi.
Af Ali Khatam

Ali Khatam har en kandidatgrad i Matematik-Økonomi med speciale i operationsanalyse og er medstifter af QAMPO (Query, Analyse, Model, Predict, Optimise) – en førende leverandør inden for optimeringsteknologi.

Digitalisering af kollektiv trafik: Sådan skal du starte

I en tid, hvor førerløse biler og andre teknologiske landevindinger kommer drønende med lynets hastighed, hvordan skal du så gribe hele digitaliseringsbølgen an? Vi kommer med et bud.

DA 11.08.2016

Når det kommer til digital forandring, er der noget helt elementært, de fleste mennesker ikke har erkendt, nemlig at vi indtil videre kun har set begyndelsen, at forandringen vil fortsætte i lang tid fremover, og at den faktisk aldrig vil stoppe. Tværtimod vil den ske hurtigere og hurtigere.

Og da kollektiv trafik – som jeg tidligere har påpeget – vil blive påvirket af digitalisering ligesom alle andre brancher, bør operatører begynde at forberede sig nu, hvis de vil kunne klare sig i konkurrencen.

På den anden side står alle operatører mere eller mindre i den samme situation, så bare det at begynde at tænke i denne retning er ikke så skidt.

Så hvor skal du begynde?

Det allervigtigste er at forstå og erkende alt det, som digitalisering kan gøre. På den måde vil der opstå en motivation til at klarlægge muligheder og udfordringer.

Første skridt er derefter at undersøge nuværende og kommende digitale tilbud fra alle former for leverandører. Førerløse køretøjer i forskellige afarter er et oplagt område. Udviklingen af førerløse køretøjer skubbes i dag fremad af etablerede bilproducenter og start-ups, og én af grundene er, at mere end 3.000 mennesker hver dag bliver dræbt på vejene rundt om i verden, hovedsagelig på grund af menneskelige fejl. Man regner simpelthen med, at maskiner er bedre chauffører.

Operatører er dog også nødt til at se på andre områder af digital teknologi, fx digital infrastruktur til at forbinde køretøjer og til at indsamle data fra brugere og køretøjer. Men også softwareløsninger, der er nøglen til at binde alle disse digitale fragmenter sammen og til at udvide og genopfinde kollektiv trafik med udgangspunkt i forbedrede og nye digitale services. Udforsk også mulighederne inden for systemer, der er baseret på kunstig intelligens, fx til automatiseret information og kommunikation med de rejsende.

Det næste skridt er at se nøjere på de forskellige transportformer, du tilbyder i dag og overveje, hvordan du for eksempel kan forene rutekørsel og bestillingskørsel til nogle mere fleksible tilbud. Dét var måske svært at gøre tidligere, men takket være digital teknologi vil det nu være muligt effektivt at integrere disse tilbud. Vær opmærksom på, at selv en simpel integration er en god start, da digital teknologi fortsat vil udvikles og hele tiden gøre det muligt at tilbyde bedre og bedre løsninger.

Tag også en snak om, hvilke former for transport, du kunne tilføje til dit system – delebiler, samkørsel og selv delecykler – enten via opkøb eller forskellige former for samarbejde.

Mindst lige så vigtigt er det, at du involverer din organisation. Alle er nødt til at forstå de fundamentale forandringer, digitalisering vil medføre. En sådan forståelse er vigtig for at organisationen kan tilpasse sig nye forhold og måder at arbejde på. Den kan også opmuntre medarbejderne til at komme med nye ideer, hvilket er et af de mest værdifulde aktiver i foranderlige tider.

Da de fleste mennesker bliver skræmt af forandringer, er du dog også nødt til at håndtere denne frygt ved at vise, du har den nødvendige indsigt og at du er klar til at adressere de udfordringer, digitalisering medfører.

Og endelig – vent ikke til i morgen. Begynd at forberede dig allerede nu. Den digitale forandring i kollektiv trafik er allerede i gang.

– Mats Lewan

Af Mats Lewan

Mats Lewan er teknologi- og videnskabsjournalist, taler og forfatter. Han beskæftiger sig med teknologiske forandringer, og hvordan de vil ændre vores liv og samfund.