Trapeze och Modaxo kommer att delta i UITP Global Public Transport Summit 2023

SE 23.05.2023

UITP Global Public Transport Summit kommer i år att hållas i Barcelona 4-7 juni.

Evenemanget beskrivs som det största globala evenemanget med fokus på hållbar mobilitet – med representation av alla typer av kollektivtrafik, myndigheter, operatörer och andra intressenter och aktörer, inklusive utställare, inom området.

Arrangörerna räknar med över 2 500 deltagare och 300 talare på den tillhörande konferensen – samt 15 000 besökare och 380 utställare fördelade på över 40 000 utställningskvadratmeter.

Hållbarhet, tillgänglighet och inkludering – och bättre passagerarupplevelser

Trapeze och Modaxo deltar med en gemensam monter – 6A202 i Hall 6.

Montern kommer att byggas kring 3 ämnesområden som alla ger inblick i några av de viktigaste utmaningarna för kollektivtrafiken nu och de kommande åren;

  • hållbara lösningar,
  • tillgänglighet och inkludering samt
  • förbättrade och uppkopplade resor

Boka ett 1-1 möte i montern

Se mer om vår monter och de tre ämnesområdena på vår europeiska webbplats:

https://www.trapezegroup.eu/uitp-global-public-transport-summit/

Här kan du även boka ett möte med oss ​​i montern.

Detta händer i montern

Det kommer att hållas ett antal aktiviteter i montern – inklusive en serie korta samtal med Trapeze-specialister om ämnen som relaterar till de tre teman som nämns ovan. Bland annat kommer Christian Erikstrup att delta från Demand Response-teamet i norra Europa och Norden. Christian Erikstrup är specialist på OnDemand Mobility Systems och kommer att tala i montern (på engelska) om ämnena:

  • “Demand Response Transport – nya tjänsteerbjudanden efter corona” samt
  • ”Dolda effektivitetsvinster i värdekedjor för Demand Response-transporter”.

Kontakta Christian Erikstrup

För ytterligare information

Se evenemangets hemsida: https://uitpsummit.org/

Läs mer om UITP-organisationen här: https://www.uitp.org/

Trapeze og Modaxo deltager på UITP Global Public Transport Summit 2023

DA 22.05.2023

UITP Global Public Transport Summit bliver i år afholdt i Bacelona i dagene 4-7 juni.

Begivenheden bliver betegnet som den største globale event med fokus på bæredygtig mobilitet – med repræsentation af alle typer af offentlig transport, autoriteter, operatører og andre interessenter og aktører, herunder udstillere, inden for området.

Arrangørerne forventer mere end 2500 deltagere og 300 talere til den tilknyttede konference – samt 15.000 besøgende og 380 udstillere fordelt på mere end 40.000 udstillingskvadratmeter.

Bæredygtighed, tilgængelighed og inklusion – og bedre passageroplevelser

Trapeze og Modaxo deltager med en fælles stand 6A202 i Hal 6.

Standen vil være bygget op omkring 3 emneområder, som alle giver indblik i nogle af de vigtigste udfordringer for offentlig transport nu og i de kommende år;

  • bæredygtige løsninger,
  • tilgængelighed og inklusion og
  • forbedrede og forbundne rejser

Book et 1-1 møde på standen

Se mere om vores stand og de tre emneområder på vores europæiske hjemmeside:

https://www.trapezegroup.eu/uitp-global-public-transport-summit/

Her kan du også booke et møde med os på standen.

Det sker på standen

Der vil være en række aktiviteter på standen – blandt andet en række korte talks med Trapeze specialister over emner, der relaterer til de tre ovennævnte temaer. Fra Demand Response teamet i Nordeuropa og Norden deltager blandt andre Christian Erikstrup. Christian Erikstrup er specialist i OnDemand Mobility Systems, og taler på standen (på engelsk) om emnerne:

  • ”Demand Response Transport – new service offerings post corona” samt
  • ”Hidden efficiency gains in Demand Response transport value chains”.

Kontakt Christian Erikstrup

Øvrig information

Se begivenhedens hjemmeside: https://uitpsummit.org/

Læs mere om UITP organisationen her: https://www.uitp.org/

Trapeze Group and Modaxo to Develop Technology Solutions with EU-Funded ULTIMO Project

EN 02.12.2022

Trapeze Group Europe, a Modaxo company, is one of a group of partner companies chosen to support the ULTIMO project, funded by the European Union.

The ULTIMO project is intended to promote user-centric sustainable mobility through the large-scale deployment of autonomous vehicles.  

Three deployment cities have been identified in Germany, Norway, and Switzerland.

The project, which began in October 2022, is expected to take four years, and involves 23 partners.

As an established specialist provider of IT solutions for public transport, including on demand mobility transportation, Trapeze Group has been chosen as one of the project partners. It will contribute, among other things, to the project’s objective of developing technology solutions supporting seamless integration of vehicles and fleet management into MaaS (Mobility as a Service) and LaaS (Logistics as a Service) systems.

User-centric, end-to-end, on demand journeys

Commenting on the team’s involvement in the project, Christian Erikstrup, Chief Sales Officer for On Demand Mobility Solutions at Trapeze Group in Northern Europe, said: “We are proud to be part of the ULTIMO project, and extremely excited to develop solutions that support sustainable autonomous mobility.

Autonomous mobility has a major role to play in the development of user-centric, end-to-end, on demand journeys. We believe this development will enable public transportation services to increase efficiency and sustainability while elevating the passenger experience.”

About Project ULTIMO

For more information regarding the ULTIMO HORIZON EUROPE project, please visit the project’s website: www.ultimo-he.eu

About Trapeze Group
For more information about Trapeze Group in Europe, please visit the Trapeze Group – European website: trapezegroup.eu

About Modaxo

Modaxo is a global technology organization passionate about moving the world’s people. Learn more at Modaxo.com.

Questions

For questions on Trapeze On-Demand mobility solutions – please contact your local Trapeze specialist.

Trapeze Group og Modaxo udvikler teknologiløsninger til EU-støttet projekt ULTIMO

DA 02.12.2022

Trapeze Group Europe, en Modaxo virksomhed, er blandt en gruppe af partnervirksomheder, der er valgt til at understøtte det EU-støttede projekt ULTIMO.

ULTIMO projektet har til formål at understøtte brugerfokuseret, bæredygtig mobilitet gennem omfattende brug af selvkørende køretøjer.

Tre byer, en i Tyskland, en i Norge og en i Schweiz, er blevet udvalgt til at indgå i projektet. Projektet, som havde opstart i oktober 2022, forventes at tage fire år og involvere 23 udvalgte partnere.

Trapeze Group er en af partnerne i projektet, og vil blandt andet bidrage med at udvikle teknologiløsninger, som understøtter sømløs integration af køretøjer og flådestyring i MaaS (Mobility as a Service) og LaaS (Logistics as a Service) systemer.  

Brugerfokuseret, First/Last mile bestillingskørsel

Christian Erikstrup, Chief Sales Officer for On-Demand Mobility, Trapeze Group i Nordeuropa, siger i en kommentar til deltagelsen i projektet:

“Vi er stolte over at være en del af ULTIMO projektet, og ser meget frem til at udvikle bæredygtige løsningsteknologier, der støtter overgangen til selvkørende mobilitet.

Selvkørende mobilitet har en stor rolle at spille i udviklingen af brugerfokuseret, First/Last mile bestillingskørsel. Vi er overbeviste om, at denne udvikling vil gøre mobilitet inden for kollektiv trafik endnu mere effektiv og bæredygtig, samtidig med at passagerne får en endnu bedre oplevelse”.

Om projekt ULTIMO

For mere information om ULTIMO HORIZON EUROPE projektet – se projektets hjemmeside: www.ultimo-he.eu

Om Trapeze Group
Hos Trapeze arbejder vi med IT-løsninger til kollektiv trafik. Vi stræber efter at skabe offentlige transportnetværk, der er effektive, tilgængelige og bæredygtige.

Se mere på trapezegroup.dk eller trapezegroup.eu.

Om Modaxo

Modaxo er en global gruppe af teknologivirksomheder, der brænder for mobilitet, læs mere på Modaxo.com.

Spørgsmål

Spørgsmål til Trapeze’s mobilitetsløsninger? Du er velkommen til at kontakte din lokale mobilitetsspecialist.

PERSONTRAFIK 22

08.09.2022

Trapeze Group Europe deltar tillsammans med sina dotterbolag (PLANit, Malmator, Holmedal och Datagrafikk) på Persontrafik 2022-mässan i Stockholm, 22 till 25 oktober.

Tillsammans visar vi ett brett utbud av IT-lösningar för hantering av nuvarande och framtida utmaningar inom kollektivtrafiken.

Ta er effektivt igenom övergången från diesel till el, kombinera Allmän och Särskild Kollektivtrafik, underlätta och effektivisera förarnas dagliga arbete och säkerställa resenärens transportalternativ.

I vår monter presenterar vi ett brett utbud av IT-lösningar för Allmän och Särskild Kollektivtrafik, Kommuner och Regioner, Trafikoperatörer, Buss och Taxi, med fokus på hur man:

– effektivt kan planera och hantera övergången från diesel- till elbussar.

– kan kombinera Allmän och Särskild Kollektivtrafik med digitaliserade bokningstjänster, effektiv planering och optimering av upphandlade trafikresurser.

– med en app kan ge sina förare en bra upplevelse i sitt dagliga arbete genom bättre kommunikation, möjlighet att ange önskade arbetspass, byta arbetspass, rapportera semester och sjukdom.

– kan definiera och hantera användarfokuserade kollektivtrafiktjänster.


Våra IT-lösningar är utvecklade med fokus på en effektiv, hållbar och förbättrad passagerarupplevelse.

I vår monter kan du få en demo av våra IT-lösningar för Allmän och Särskild Kollektivtrafik, Flextrafik, Beställningstrafik, Sjukresor, Riksfärdtjänst, Fritidsresor och Skolskjuts.

Om du har planerat en resa till PERSONTRAFIK 22 och befinner dig i närheten, kom ihåg att stanna till i vår monter som har nummer C06:34.


Se vår utställarprofil på:
https://www.persontrafik.se/2022/digital-stands/trapeze-group-a-s?sc_lang=sv-se

1-1 möte

Du är även välkommen att boka ett 1-1 möte, ta gärna kontakt i förväg så vi kan reservera tid för dig.


Praktisk information och biljetter
PERSONTRAFIK 22 fokuserar på kollektivtrafik.


Se utställningens hemsida för information och biljetter.: https://www.persontrafik.se/

Practical information and tickets

PERSONTRAFIK 22 is focused on the public transport industry. See the event website for information on tickets, etc.:

https://www.persontrafik.se/

PERSONTRAFIK 22

EN 19.08.2022

Trapeze Group Europe is represented at PERSONTRAFIK 22 in Stockholm – October 22–25 – presenting a wide range of solutions tapping into the present and future challenges of public transport.

Manage the transformation from diesel to electric, combine fixed routes with Demand Response, enhance the driver experience – and define user centric transport offerings

We will present a variety of Trapeze IT solutions for authorities and operators, and provide sparring on for example how to

– efficiently manage the transition from diesel to electric

– combine fixed routes and Demand Response

– use an app for enhanced driver communication, possibility to indicate preferred shifts, swap shifts-features, and more…

– define and manage ‘elderly friendly’ – and other user centric – public transport offerings


At the Trapeze booth there will, for example, be demonstrations of it systems for demand response transportation (illustrated above) as well as fixed routes.

Efficiency, sustainability, and enhancing the passenger experience

Trapeze develops tools and systems for maximum efficiency and sustainability in public transport; planning and scheduling, mobility-on-demand, operational control systems, business intelligence, electric mobility, duty allocation and driver management, fleet management, and passenger information, etc.

If you are going to be there and happen to be close by, be sure to stop by our booth at C06:34.

Book a one-to-one talk

If you contact us in advance, we will reserve time to answer your questions one-to-one.

Practical information and tickets

PERSONTRAFIK 22 is focused on the public transport industry. See the event website for information on tickets, etc.:

https://www.persontrafik.se/

PERSONTRAFIK 22

DA 19.08.2022

Trapeze Group Europe er med på PERSONTRAFIK 22 udstillingen i Stockholm – 22.-25. oktober – med et bredt udvalg af løsninger til nuværende og fremtidige udfordringer inden for offentlig persontransport.

Kom effektivt gennem overgangen fra diesel til el, kombinér faste ruter med Demand Response, gør chaufførers daglige arbejde nemmere – og definér brugervenlige transporttilbud

På standen præsenterer vi et bredt udvalg af Trapeze-løsninger til offentlige trafikudbydere og operatører, og tilbyder sparring i relation til for eksempel hvordan man

– effektivt kan planlægge og styre overgangen fra diesel- til el-drevne busser

– kan kombinere faste ruter med bestillingskørsel

– kan bruge en app til at give chauffører en god oplevelse i det daglige arbejde – med bedre kommunikation, mulighed for at indikere fortrukne vagter, mulighed for at bytte vagter, mm.

– kan definere og drifte ’ældrevenlig’ transport – og andre brugerfokuserede offentlige transporttilbud

På Trapeze standen vil det blandt andet være muligt at få en demonstration af it-systemer til demand response transport (illustreret ovenfor) samt til fast rutetrafik…

Effektivitet, bæredygtighed og forbedring af passageroplevelsen

Trapeze udvikler it-værktøjer og -systemer, der understøtter effektivitet og bæredygtighed i offentlig persontransport; planlægning, bestillingskørsel (on demand), operationelle kontrolsystemer, business intelligence, e-mobilitet, vagtplanlægning og personalestyring, flådestyring, passagerinformation, etc.  

Har du planlagt en tur til PERSONTRAFIK 22, og er I nærheden, så husk at kigge forbi Trapeze-standen. Den har nr. C06:34.

Book et 1-1 møde

Kontakter du os på forhånd, kan vi reservere tid til at besvare dine spørgsmål ved et personligt møde med en af vores specialister..

Praktisk information og billetter

PERSONTRAFIK 22 har focus på offentlig persontransport.

Se udstillingens hjemmeside for information og billetter.: https://www.persontrafik.se/

Demand Response transport under forandring post corona

DA 24.05.2022

DRT (demand response transport) i Danmark kaldet Flextrafik eller Individuel Personbefordring overgår mere til at indgå i den samlede ”Mobility-on-Demand” kategori af befordring, noget som i mange år kun har været en del af de offentlige kørselstilbud, betalt af kommuner og regioner, hvor det mest har handlet om transport af visiterede borgere til og fra sygehus, lægehus, skole og institution. Her post corona er demand/response området under forandring, og bliver nu brugt i mere udstrakt grad – og som en del af nytænkte eller nye servicetilbud indenfor den almindelige kollektive trafik.

Trapeze løsninger imødekommer kunders ønsker om at kunne løse nye udfordringer ved at udvide og tilpasse demand / response-løsninger, som allerede findes.
I denne artikel ser vi på demand/response med fremsynede briller, de Trapeze-løsninger, der understøtter disse services, og de nye tiltag, der er i støbeskeen.

Ét system til at planlægge, styre og optimere individuel personbefordring

Da demand/response kørsel først så dagens lys var det for udbyderne en manuel, papirbaseret opgave – fra visitering til planlægning, styring, optimering og rapportering.
Trapeze løste udfordringen med udviklingen af et system der kunne løse en af de mest komplekse udfordringer – hvordan man kunne få transporteret flest borgere på den mest effektive måde.
I årene efter blev demand/reponse endnu mere komplekst, og kommuner og regioner fik brug for systemer der kunne mere end blot booke ture. Nye typer af services, visiteringsregler, omkostningsrelaterede opgaver og geografi var nogle af de områder, der skulle tages højde for.
Løsningerne blev udviklet og tilpasset også til disse behov.

Med en række it-systemløsninger strømlinede Trapeze hele værdikæden fra visitering, planlægning og styring til optimering og rapportering. Løsningerne gjorde det muligt at effektivisere kørsel på forskellige områder og blev samtidig tilrettede, så også brugervenligheden blev et fokusområde. Web-portaler, apps og andre værktøjer giver nu både medarbejdere og borgere mulighed for selvbetjening og forbedret information i relation til den enkelte booking.

Nye, fleksible løsninger giver frihed til flere typer passagerer, ikke bare de visiterede men også pendlere og passagerer i alm. kollektiv trafik.
Demand/response ‘konceptet’ – det at en borger, der er visiteret til at blive transporteret til eller fra læge, sygehus eller tandlæge efter behov (on demand) har de senere år inspireret andre områder af offentlig transport til at tænke i demand/response løsninger, herunder også løsninger, der er målrettet de betalende, almindelige brugere af den offentlige transport.
Situationer hvor dette er oplagt er eksempelvis ved nyudvikling af eksisterende ruter eller i tyndt befolkede områder eller byområder, hvor det ikke er muligt at fylde faste rutebusser tilstrækkeligt op.


Denne udvidelse af demand/response modellen – skræddersyet, fleksibel service uden fast køreplan for alle – åbner muligheden for at opfylde et behov for first og last mile (første og sidste kilometer) kørsel.

Forestil dig at du bor tæt på et større trafikknudepunkt eller et samkørsels-opsamlingssted, men at det tager 30 minutter med en bus at komme dertil – så er det ikke så attraktivt at benytte offentlig transport eller muligheden for samkørsel. Men hvis nu en on-demand bus samler dig op tæt på, hvor du bor, os samtidig samler andre passagerer op, kører dig til din videre transport, og kun tager 15 minutter om det?
Det er fremtiden for demand/response; Brug en model, der virker fra ét område, og brug den til at nytænke den kollektive trafik på et andet område.

Demand /response løsninger gør op med det traditionelle tilbud om én måde at blive transporteret på i den kollektive trafik. Hvor det før har været one-size-fits-all kan løsninger, hvor man kombinerer taxier, deler ture og bruger dynamisk tidsbestilling, gøre det muligt at servicere flere passagerer mere omkostningseffektivt. Også muligheden for at substituere eksempelvis en ambulance med en taxi, der bedre passer til passagerens behov gør det enkelt at matche kapacitet med områder og behov – og mere effektivt transportere flere passager til deres destinationer.

Mange steder har man, eller er man i gang med at bygge mere fleksible, næsten personaliserede løsninger inden for patient- og skolekørsel. Løsninger, der gør det muligt for passagererne at vælge og tilpasse udbudet af services efter behov. Det kan for eksempel være en taxi, en minibus, en rejse, der er planlagt med flere typer af køretøjer eller noget helt femte.


Behovsstyret kollektivtrafik – illustreret for et regionalt område, der her opdelt i 3 såkaldte mobilitetsområder, hvor alle opgaver fra visitering og planlægning til styring og optimering er samlet i én On-Demand system-løsning.

Fremtiden for demand / response


Vi ser flere kunder, der har fået øjnene op for fleksible demand/response systemer, som dem Trapeze udvikler. Der er ikke kun tale om ny teknologi, det handler i høj grad om en bevægelse hvor passagerer er mindre fokuserede på opsamlings-, stoppe- og afsætningssteder og mere fokuserede på fleksibilitet og muligheder. Eksempelvis kan visiterede borgere den ene dag blive transporteret dør-til-dør og den næste fra deres hjem til en fast linje, som f.eks. en rutebus. Også ikke-visiterede passagerer oplever, at få flere valgmuligheder, end de havde tidligere.

Demand / response og Mobility on Demand er i fokus i dét man kunne kalde en renaissance inden for offentlig transport. Mange mønstre inden for offentlig transport ændrer sig, befolkningssammensætningen er under forandring, behovene for at pendle ligeså. Det betyder at områder og som gennemtiderne er blevet valgt fra som stoppested for den kollektive trafik, nu kan blive serviceret via en OnDemand DRT løsning som både servicerer pendlere og passagerer med særlige behov.
Dermed kan Demand/ response principperne og systemerne tilbyder oplagte løsninger på de udfordringer, offentlig transport står med nu, med høje krav til mobilitetsfrekvens i byområderne og fleksible krav i tyndtbefolkede områder af landet.

Uanset hvilke trends og teknologier vi møder i fremtiden så er demand / response og Mobility on Demand grundlæggende et spørgsmål om at hjælpe passagerer fra et sted til et andet når de har brug for det på en måde så det både er ressourcemæssigt effektivt og giver en god passageroplevelse.

Mere viden

Du og din virksomhed er meget velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i relation til demand response transport. Kontakt os.

Af Christian Erikstrup, Chief Sales Officer, Demand Response, hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.

BuildAThon event

Build-A-Thon; play, connect, build … and have fun

EN 12.04.2022

Playing with bricks, connecting dots, building teams and relations …and strengthening the foundation for doing great work.

The air was filled with smiles and brain energy when 30 developers from the Modaxo Europe portfolio, including Trapeze Group Europe, met on the 6-8th of April at Hotel Legoland in Billund in Denmark for a Modaxo Europe hosted Build-A-Thon. During the three days the participants had the opportunity to learn, discuss, exchange ideas and work together in interdisciplinary teams.

The Build-A-Thon is a hackathon-event where Modaxo Europe invites employees from different companies in the Modaxo portfolio to meet and collaborate on ideas and solutions for solving complex challenges related to the future within the Public Transport domain. With point of departure in overall themes, sessions, and cases, the Build-A-Thon evolves around intense teamwork, relationship building, exchange of knowledge, and the conception of new ideas and solutions.

This Build-A-Thon, the second of its kind, consisted of one day of introduction and learning sessions about cyber security, AI technology, and gamification – and two days of intensive teamwork.


“It is a great opportunity to meet colleagues from different places and with different insights. This is a one of kind event and I have really enjoyed it”.

Tomasz, Build-A-Thon participant.


“The Build-A-Thon is about strengthening our foundation for doing great work – as well as generating ideas and looking into the future of public transportation.
Getting together, thinking together, bonding in a professional way, and solving challenges together creates more cohesiveness across teams, borders, and work cultures. It builds even stronger work relations and supports our business in many ways”.

Douglas Spears
Director of Product Management at Modaxo and Build-A-Thon host


Trapeze Group is part of Modaxo, a collective of companies passionate about moving people. You can learn more about Modaxo at Modaxo.com and more about Trapeze in Denmark on this website (in Danish).

Se denne post på LinkedIn

Se vores karriere-side

E-mobilitet – 3 udfordringer operatører af eldrevne busser bør forholde sig til… lige nu

DA 12.01.2022

[E-mobilitet] Der er ingen vej udenom. Myndighedernes krav til operatører af offentlig bustransport går i den bæredygtige retning. Det indebærer, at man som operatør skal finde en effektiv måde at operere med eldrevne busser på.

Nogle af de spørgsmål der trænger sig på, dvs. de udfordringer operatørerne bør forholde sig til lige nu, handler om effektiv opladning samt drift af blandet flåde – og hvilke tiltag man kan gøre, for fortsat at være konkurrencedygtig.

Den primære driver bag den øgede fokus på e-mobilitet er det nye EU direktiv (Clean Vehicle Directive), som har været gældende siden august 2021. Det har betydet, at operatører af offentlig bustransport inden for relativt kort tid, har måttet begynde overgangen fra diesel til el-køretøjer. Det medfører en række udfordringer på både det operationelle og forretningsstrategiske plan, som man som operatør er nødt til at forholde sig til.

På det operationelle plan handler spørgsmålene f.eks. om opladning, og hvordan man opererer med en blandet flåde af diesel og eldrevne busser. I et lidt mere overordnet perspektiv handler det om at navigere i en mere kompleks virkelighed og samtidig bevare konkurrencedygtigheden.

Planlægning af opladning

Nogle operatører er nødt til at tage beslutninger, om hvilke og hvor mange elkøretøjer, der skal investeres i, og dermed også hvilke, og hvor mange ladere man har brug for, og hvor disse skal placeres. For andre er lade-infrastrukturen givet, men i begge tilfælde er man nødt til at planlægge, hvor og hvornår busserne skal lades op.

Alt for robuste ladeplaner er dyre

En del hælder til strikse ladeplaner, hvor busserne konstant er mere end halvt ladet op, ofte fordi opgavetypen er relativt ny, og man ønsker en ’livrem og seler’ tilgang til den. Men er man overforsigtig, kan det gå ud over effektiviteten. Vælger man at bruge batterierne godt, og gå efter en høj udnyttelsesgrad, er der formentlig penge at spare på både investeringer og drift. Nogle af de forhold der indgår i planlægningen er kendte, eksempelvis rutelængden. Andre er variable – vejrpåvirkning, antal passagerer, pludselige behov for at forlænge ture osv. Operatøren skal finde en balance mellem en robust plan og en plan, der ikke er for konservativ og dyr.

Blandet flåde – find de ture, der giver størst effektivitet

De næste 10-15 år vil en del operatører formentlig være nødt til operere med en flåde af både el- og dieseldrevne busser. Har man en blandet flåde, hvordan bestemmer man så eksempelvis hvilke ture elbusserne skal køre, for at det foregår mest effektivt?

Beslutningsscenarier med it-værktøjer baseret på algoritmer

Udfordringen er, at de historiske data relateret til kørsel med elkøretøjer ikke er til stede på nuværende tidspunkt, for det kræver jo, at man i en periode har kørt ruter med elbusser. Men med et it-værktøj, der er baseret på algoritmer, og som er specialudviklede til at supportere effektiv administration, planlægning og optimering af flådesammensætning og opladning, er det muligt at få skitseret forskellige scenarier, som man som operatør kan vurdere, og tage sine beslutninger ud fra. Eksempelvis hvilke ture man med fordel kan køre med el-busser. Det system man vælger, bør også kunne optimere på el og diesel i samme job, selv om køretøjerne har forskellige egenskaber.

En høj grad af effektivitet, også i overgangen til eldrevene busser

På det overordnede plan handler overgangen til el-drevne busser for mange operatørvirksomheder om at kunne navigere i forandringerne, forblive konkurrencedygtige, at kunne udvikle virksomheden og stå stærkt også i den nye virkelighed. Fejlene ved at gætte sig frem kan være dyre.

Der går mange overvejelser og beregninger ind i udbudsberegninger, og med de rette it-værktøjer kan man basere beregningerne på en række realistiske forudsætninger og finde potentielle besparelser eller skjulte omkostninger. Det er ofte de små marginaler, der tæller, når man beregner en udbudspris. It-værktøjerne der kan supportere operatørerne med beregninger, er til stede, og bliver hele tiden endnu mere præcise, efterhånden som der indsamles data på området, og algoritmerne udbygges. Bruger man dem, giver det operatørerne mulighed for at operere med en høj grad af effektivitet og mindre usikkerhed, også selv om der inden for e-mobilitet fortsat er en del ”uudforsket land”.

Mere viden

Du og din virksomhed er velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i overgangen fra dieseldrevne køretøjer til elkøretøjer. Kontakt os.

Af Kasper Sørensen, Head of Optimization hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.