Trapeze Group and Modaxo to Develop Technology Solutions with EU-Funded ULTIMO Project

EN 02.12.2022

Trapeze Group Europe, a Modaxo company, is one of a group of partner companies chosen to support the ULTIMO project, funded by the European Union.

The ULTIMO project is intended to promote user-centric sustainable mobility through the large-scale deployment of autonomous vehicles.  

Three deployment cities have been identified in Germany, Norway, and Switzerland.

The project, which began in October 2022, is expected to take four years, and involves 23 partners.

As an established specialist provider of IT solutions for public transport, including on demand mobility transportation, Trapeze Group has been chosen as one of the project partners. It will contribute, among other things, to the project’s objective of developing technology solutions supporting seamless integration of vehicles and fleet management into MaaS (Mobility as a Service) and LaaS (Logistics as a Service) systems.

User-centric, end-to-end, on demand journeys

Commenting on the team’s involvement in the project, Christian Erikstrup, Chief Sales Officer for On Demand Mobility Solutions at Trapeze Group in Northern Europe, said: “We are proud to be part of the ULTIMO project, and extremely excited to develop solutions that support sustainable autonomous mobility.

Autonomous mobility has a major role to play in the development of user-centric, end-to-end, on demand journeys. We believe this development will enable public transportation services to increase efficiency and sustainability while elevating the passenger experience.”

About Project ULTIMO

For more information regarding the ULTIMO HORIZON EUROPE project, please visit the project’s website: www.ultimo-he.eu

About Trapeze Group
For more information about Trapeze Group in Europe, please visit the Trapeze Group – European website: trapezegroup.eu

About Modaxo

Modaxo is a global technology organization passionate about moving the world’s people. Learn more at Modaxo.com.

Questions

For questions on Trapeze On-Demand mobility solutions – please contact your local Trapeze specialist.

Trapeze Group og Modaxo udvikler teknologiløsninger til EU-støttet projekt ULTIMO

DA 02.12.2022

Trapeze Group Europe, en Modaxo virksomhed, er blandt en gruppe af partnervirksomheder, der er valgt til at understøtte det EU-støttede projekt ULTIMO.

ULTIMO projektet har til formål at understøtte brugerfokuseret, bæredygtig mobilitet gennem omfattende brug af selvkørende køretøjer.

Tre byer, en i Tyskland, en i Norge og en i Schweiz, er blevet udvalgt til at indgå i projektet. Projektet, som havde opstart i oktober 2022, forventes at tage fire år og involvere 23 udvalgte partnere.

Trapeze Group er en af partnerne i projektet, og vil blandt andet bidrage med at udvikle teknologiløsninger, som understøtter sømløs integration af køretøjer og flådestyring i MaaS (Mobility as a Service) og LaaS (Logistics as a Service) systemer.  

Brugerfokuseret, First/Last mile bestillingskørsel

Christian Erikstrup, Chief Sales Officer for On-Demand Mobility, Trapeze Group i Nordeuropa, siger i en kommentar til deltagelsen i projektet:

“Vi er stolte over at være en del af ULTIMO projektet, og ser meget frem til at udvikle bæredygtige løsningsteknologier, der støtter overgangen til selvkørende mobilitet.

Selvkørende mobilitet har en stor rolle at spille i udviklingen af brugerfokuseret, First/Last mile bestillingskørsel. Vi er overbeviste om, at denne udvikling vil gøre mobilitet inden for kollektiv trafik endnu mere effektiv og bæredygtig, samtidig med at passagerne får en endnu bedre oplevelse”.

Om projekt ULTIMO

For mere information om ULTIMO HORIZON EUROPE projektet – se projektets hjemmeside: www.ultimo-he.eu

Om Trapeze Group
Hos Trapeze arbejder vi med IT-løsninger til kollektiv trafik. Vi stræber efter at skabe offentlige transportnetværk, der er effektive, tilgængelige og bæredygtige.

Se mere på trapezegroup.dk eller trapezegroup.eu.

Om Modaxo

Modaxo er en global gruppe af teknologivirksomheder, der brænder for mobilitet, læs mere på Modaxo.com.

Spørgsmål

Spørgsmål til Trapeze’s mobilitetsløsninger? Du er velkommen til at kontakte din lokale mobilitetsspecialist.

PERSONTRAFIK 22

08.09.2022

Trapeze Group Europe deltar tillsammans med sina dotterbolag (PLANit, Malmator, Holmedal och Datagrafikk) på Persontrafik 2022-mässan i Stockholm, 22 till 25 oktober.

Tillsammans visar vi ett brett utbud av IT-lösningar för hantering av nuvarande och framtida utmaningar inom kollektivtrafiken.

Ta er effektivt igenom övergången från diesel till el, kombinera Allmän och Särskild Kollektivtrafik, underlätta och effektivisera förarnas dagliga arbete och säkerställa resenärens transportalternativ.

I vår monter presenterar vi ett brett utbud av IT-lösningar för Allmän och Särskild Kollektivtrafik, Kommuner och Regioner, Trafikoperatörer, Buss och Taxi, med fokus på hur man:

– effektivt kan planera och hantera övergången från diesel- till elbussar.

– kan kombinera Allmän och Särskild Kollektivtrafik med digitaliserade bokningstjänster, effektiv planering och optimering av upphandlade trafikresurser.

– med en app kan ge sina förare en bra upplevelse i sitt dagliga arbete genom bättre kommunikation, möjlighet att ange önskade arbetspass, byta arbetspass, rapportera semester och sjukdom.

– kan definiera och hantera användarfokuserade kollektivtrafiktjänster.


Våra IT-lösningar är utvecklade med fokus på en effektiv, hållbar och förbättrad passagerarupplevelse.

I vår monter kan du få en demo av våra IT-lösningar för Allmän och Särskild Kollektivtrafik, Flextrafik, Beställningstrafik, Sjukresor, Riksfärdtjänst, Fritidsresor och Skolskjuts.

Om du har planerat en resa till PERSONTRAFIK 22 och befinner dig i närheten, kom ihåg att stanna till i vår monter som har nummer C06:34.


Se vår utställarprofil på:
https://www.persontrafik.se/2022/digital-stands/trapeze-group-a-s?sc_lang=sv-se

1-1 möte

Du är även välkommen att boka ett 1-1 möte, ta gärna kontakt i förväg så vi kan reservera tid för dig.


Praktisk information och biljetter
PERSONTRAFIK 22 fokuserar på kollektivtrafik.


Se utställningens hemsida för information och biljetter.: https://www.persontrafik.se/

Practical information and tickets

PERSONTRAFIK 22 is focused on the public transport industry. See the event website for information on tickets, etc.:

https://www.persontrafik.se/

PERSONTRAFIK 22

EN 19.08.2022

Trapeze Group Europe is represented at PERSONTRAFIK 22 in Stockholm – October 22–25 – presenting a wide range of solutions tapping into the present and future challenges of public transport.

Manage the transformation from diesel to electric, combine fixed routes with Demand Response, enhance the driver experience – and define user centric transport offerings

We will present a variety of Trapeze IT solutions for authorities and operators, and provide sparring on for example how to

– efficiently manage the transition from diesel to electric

– combine fixed routes and Demand Response

– use an app for enhanced driver communication, possibility to indicate preferred shifts, swap shifts-features, and more…

– define and manage ‘elderly friendly’ – and other user centric – public transport offerings


At the Trapeze booth there will, for example, be demonstrations of it systems for demand response transportation (illustrated above) as well as fixed routes.

Efficiency, sustainability, and enhancing the passenger experience

Trapeze develops tools and systems for maximum efficiency and sustainability in public transport; planning and scheduling, mobility-on-demand, operational control systems, business intelligence, electric mobility, duty allocation and driver management, fleet management, and passenger information, etc.

If you are going to be there and happen to be close by, be sure to stop by our booth at C06:34.

Book a one-to-one talk

If you contact us in advance, we will reserve time to answer your questions one-to-one.

Practical information and tickets

PERSONTRAFIK 22 is focused on the public transport industry. See the event website for information on tickets, etc.:

https://www.persontrafik.se/

PERSONTRAFIK 22

DA 19.08.2022

Trapeze Group Europe er med på PERSONTRAFIK 22 udstillingen i Stockholm – 22.-25. oktober – med et bredt udvalg af løsninger til nuværende og fremtidige udfordringer inden for offentlig persontransport.

Kom effektivt gennem overgangen fra diesel til el, kombinér faste ruter med Demand Response, gør chaufførers daglige arbejde nemmere – og definér brugervenlige transporttilbud

På standen præsenterer vi et bredt udvalg af Trapeze-løsninger til offentlige trafikudbydere og operatører, og tilbyder sparring i relation til for eksempel hvordan man

– effektivt kan planlægge og styre overgangen fra diesel- til el-drevne busser

– kan kombinere faste ruter med bestillingskørsel

– kan bruge en app til at give chauffører en god oplevelse i det daglige arbejde – med bedre kommunikation, mulighed for at indikere fortrukne vagter, mulighed for at bytte vagter, mm.

– kan definere og drifte ’ældrevenlig’ transport – og andre brugerfokuserede offentlige transporttilbud

På Trapeze standen vil det blandt andet være muligt at få en demonstration af it-systemer til demand response transport (illustreret ovenfor) samt til fast rutetrafik…

Effektivitet, bæredygtighed og forbedring af passageroplevelsen

Trapeze udvikler it-værktøjer og -systemer, der understøtter effektivitet og bæredygtighed i offentlig persontransport; planlægning, bestillingskørsel (on demand), operationelle kontrolsystemer, business intelligence, e-mobilitet, vagtplanlægning og personalestyring, flådestyring, passagerinformation, etc.  

Har du planlagt en tur til PERSONTRAFIK 22, og er I nærheden, så husk at kigge forbi Trapeze-standen. Den har nr. C06:34.

Book et 1-1 møde

Kontakter du os på forhånd, kan vi reservere tid til at besvare dine spørgsmål ved et personligt møde med en af vores specialister..

Praktisk information og billetter

PERSONTRAFIK 22 har focus på offentlig persontransport.

Se udstillingens hjemmeside for information og billetter.: https://www.persontrafik.se/

Demand Response transport under forandring post corona

DA 24.05.2022

DRT (demand response transport) i Danmark kaldet Flextrafik eller Individuel Personbefordring overgår mere til at indgå i den samlede ”Mobility-on-Demand” kategori af befordring, noget som i mange år kun har været en del af de offentlige kørselstilbud, betalt af kommuner og regioner, hvor det mest har handlet om transport af visiterede borgere til og fra sygehus, lægehus, skole og institution. Her post corona er demand/response området under forandring, og bliver nu brugt i mere udstrakt grad – og som en del af nytænkte eller nye servicetilbud indenfor den almindelige kollektive trafik.

Trapeze løsninger imødekommer kunders ønsker om at kunne løse nye udfordringer ved at udvide og tilpasse demand / response-løsninger, som allerede findes.
I denne artikel ser vi på demand/response med fremsynede briller, de Trapeze-løsninger, der understøtter disse services, og de nye tiltag, der er i støbeskeen.

Ét system til at planlægge, styre og optimere individuel personbefordring

Da demand/response kørsel først så dagens lys var det for udbyderne en manuel, papirbaseret opgave – fra visitering til planlægning, styring, optimering og rapportering.
Trapeze løste udfordringen med udviklingen af et system der kunne løse en af de mest komplekse udfordringer – hvordan man kunne få transporteret flest borgere på den mest effektive måde.
I årene efter blev demand/reponse endnu mere komplekst, og kommuner og regioner fik brug for systemer der kunne mere end blot booke ture. Nye typer af services, visiteringsregler, omkostningsrelaterede opgaver og geografi var nogle af de områder, der skulle tages højde for.
Løsningerne blev udviklet og tilpasset også til disse behov.

Med en række it-systemløsninger strømlinede Trapeze hele værdikæden fra visitering, planlægning og styring til optimering og rapportering. Løsningerne gjorde det muligt at effektivisere kørsel på forskellige områder og blev samtidig tilrettede, så også brugervenligheden blev et fokusområde. Web-portaler, apps og andre værktøjer giver nu både medarbejdere og borgere mulighed for selvbetjening og forbedret information i relation til den enkelte booking.

Nye, fleksible løsninger giver frihed til flere typer passagerer, ikke bare de visiterede men også pendlere og passagerer i alm. kollektiv trafik.
Demand/response ‘konceptet’ – det at en borger, der er visiteret til at blive transporteret til eller fra læge, sygehus eller tandlæge efter behov (on demand) har de senere år inspireret andre områder af offentlig transport til at tænke i demand/response løsninger, herunder også løsninger, der er målrettet de betalende, almindelige brugere af den offentlige transport.
Situationer hvor dette er oplagt er eksempelvis ved nyudvikling af eksisterende ruter eller i tyndt befolkede områder eller byområder, hvor det ikke er muligt at fylde faste rutebusser tilstrækkeligt op.


Denne udvidelse af demand/response modellen – skræddersyet, fleksibel service uden fast køreplan for alle – åbner muligheden for at opfylde et behov for first og last mile (første og sidste kilometer) kørsel.

Forestil dig at du bor tæt på et større trafikknudepunkt eller et samkørsels-opsamlingssted, men at det tager 30 minutter med en bus at komme dertil – så er det ikke så attraktivt at benytte offentlig transport eller muligheden for samkørsel. Men hvis nu en on-demand bus samler dig op tæt på, hvor du bor, os samtidig samler andre passagerer op, kører dig til din videre transport, og kun tager 15 minutter om det?
Det er fremtiden for demand/response; Brug en model, der virker fra ét område, og brug den til at nytænke den kollektive trafik på et andet område.

Demand /response løsninger gør op med det traditionelle tilbud om én måde at blive transporteret på i den kollektive trafik. Hvor det før har været one-size-fits-all kan løsninger, hvor man kombinerer taxier, deler ture og bruger dynamisk tidsbestilling, gøre det muligt at servicere flere passagerer mere omkostningseffektivt. Også muligheden for at substituere eksempelvis en ambulance med en taxi, der bedre passer til passagerens behov gør det enkelt at matche kapacitet med områder og behov – og mere effektivt transportere flere passager til deres destinationer.

Mange steder har man, eller er man i gang med at bygge mere fleksible, næsten personaliserede løsninger inden for patient- og skolekørsel. Løsninger, der gør det muligt for passagererne at vælge og tilpasse udbudet af services efter behov. Det kan for eksempel være en taxi, en minibus, en rejse, der er planlagt med flere typer af køretøjer eller noget helt femte.


Behovsstyret kollektivtrafik – illustreret for et regionalt område, der her opdelt i 3 såkaldte mobilitetsområder, hvor alle opgaver fra visitering og planlægning til styring og optimering er samlet i én On-Demand system-løsning.

Fremtiden for demand / response


Vi ser flere kunder, der har fået øjnene op for fleksible demand/response systemer, som dem Trapeze udvikler. Der er ikke kun tale om ny teknologi, det handler i høj grad om en bevægelse hvor passagerer er mindre fokuserede på opsamlings-, stoppe- og afsætningssteder og mere fokuserede på fleksibilitet og muligheder. Eksempelvis kan visiterede borgere den ene dag blive transporteret dør-til-dør og den næste fra deres hjem til en fast linje, som f.eks. en rutebus. Også ikke-visiterede passagerer oplever, at få flere valgmuligheder, end de havde tidligere.

Demand / response og Mobility on Demand er i fokus i dét man kunne kalde en renaissance inden for offentlig transport. Mange mønstre inden for offentlig transport ændrer sig, befolkningssammensætningen er under forandring, behovene for at pendle ligeså. Det betyder at områder og som gennemtiderne er blevet valgt fra som stoppested for den kollektive trafik, nu kan blive serviceret via en OnDemand DRT løsning som både servicerer pendlere og passagerer med særlige behov.
Dermed kan Demand/ response principperne og systemerne tilbyder oplagte løsninger på de udfordringer, offentlig transport står med nu, med høje krav til mobilitetsfrekvens i byområderne og fleksible krav i tyndtbefolkede områder af landet.

Uanset hvilke trends og teknologier vi møder i fremtiden så er demand / response og Mobility on Demand grundlæggende et spørgsmål om at hjælpe passagerer fra et sted til et andet når de har brug for det på en måde så det både er ressourcemæssigt effektivt og giver en god passageroplevelse.

Mere viden

Du og din virksomhed er meget velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i relation til demand response transport. Kontakt os.

Af Christian Erikstrup, Chief Sales Officer, Demand Response, hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.

BuildAThon event

Build-A-Thon; play, connect, build … and have fun

EN 12.04.2022

Playing with bricks, connecting dots, building teams and relations …and strengthening the foundation for doing great work.

The air was filled with smiles and brain energy when 30 developers from the Modaxo Europe portfolio, including Trapeze Group Europe, met on the 6-8th of April at Hotel Legoland in Billund in Denmark for a Modaxo Europe hosted Build-A-Thon. During the three days the participants had the opportunity to learn, discuss, exchange ideas and work together in interdisciplinary teams.

The Build-A-Thon is a hackathon-event where Modaxo Europe invites employees from different companies in the Modaxo portfolio to meet and collaborate on ideas and solutions for solving complex challenges related to the future within the Public Transport domain. With point of departure in overall themes, sessions, and cases, the Build-A-Thon evolves around intense teamwork, relationship building, exchange of knowledge, and the conception of new ideas and solutions.

This Build-A-Thon, the second of its kind, consisted of one day of introduction and learning sessions about cyber security, AI technology, and gamification – and two days of intensive teamwork.


“It is a great opportunity to meet colleagues from different places and with different insights. This is a one of kind event and I have really enjoyed it”.

Tomasz, Build-A-Thon participant.


“The Build-A-Thon is about strengthening our foundation for doing great work – as well as generating ideas and looking into the future of public transportation.
Getting together, thinking together, bonding in a professional way, and solving challenges together creates more cohesiveness across teams, borders, and work cultures. It builds even stronger work relations and supports our business in many ways”.

Douglas Spears
Director of Product Management at Modaxo and Build-A-Thon host


Trapeze Group is part of Modaxo, a collective of companies passionate about moving people. You can learn more about Modaxo at Modaxo.com and more about Trapeze in Denmark on this website (in Danish).

Se denne post på LinkedIn

Se vores karriere-side

E-mobilitet – 3 udfordringer operatører af eldrevne busser bør forholde sig til… lige nu

DA 12.01.2022

[E-mobilitet] Der er ingen vej udenom. Myndighedernes krav til operatører af offentlig bustransport går i den bæredygtige retning. Det indebærer, at man som operatør skal finde en effektiv måde at operere med eldrevne busser på.

Nogle af de spørgsmål der trænger sig på, dvs. de udfordringer operatørerne bør forholde sig til lige nu, handler om effektiv opladning samt drift af blandet flåde – og hvilke tiltag man kan gøre, for fortsat at være konkurrencedygtig.

Den primære driver bag den øgede fokus på e-mobilitet er det nye EU direktiv (Clean Vehicle Directive), som har været gældende siden august 2021. Det har betydet, at operatører af offentlig bustransport inden for relativt kort tid, har måttet begynde overgangen fra diesel til el-køretøjer. Det medfører en række udfordringer på både det operationelle og forretningsstrategiske plan, som man som operatør er nødt til at forholde sig til.

På det operationelle plan handler spørgsmålene f.eks. om opladning, og hvordan man opererer med en blandet flåde af diesel og eldrevne busser. I et lidt mere overordnet perspektiv handler det om at navigere i en mere kompleks virkelighed og samtidig bevare konkurrencedygtigheden.

Planlægning af opladning

Nogle operatører er nødt til at tage beslutninger, om hvilke og hvor mange elkøretøjer, der skal investeres i, og dermed også hvilke, og hvor mange ladere man har brug for, og hvor disse skal placeres. For andre er lade-infrastrukturen givet, men i begge tilfælde er man nødt til at planlægge, hvor og hvornår busserne skal lades op.

Alt for robuste ladeplaner er dyre

En del hælder til strikse ladeplaner, hvor busserne konstant er mere end halvt ladet op, ofte fordi opgavetypen er relativt ny, og man ønsker en ’livrem og seler’ tilgang til den. Men er man overforsigtig, kan det gå ud over effektiviteten. Vælger man at bruge batterierne godt, og gå efter en høj udnyttelsesgrad, er der formentlig penge at spare på både investeringer og drift. Nogle af de forhold der indgår i planlægningen er kendte, eksempelvis rutelængden. Andre er variable – vejrpåvirkning, antal passagerer, pludselige behov for at forlænge ture osv. Operatøren skal finde en balance mellem en robust plan og en plan, der ikke er for konservativ og dyr.

Blandet flåde – find de ture, der giver størst effektivitet

De næste 10-15 år vil en del operatører formentlig være nødt til operere med en flåde af både el- og dieseldrevne busser. Har man en blandet flåde, hvordan bestemmer man så eksempelvis hvilke ture elbusserne skal køre, for at det foregår mest effektivt?

Beslutningsscenarier med it-værktøjer baseret på algoritmer

Udfordringen er, at de historiske data relateret til kørsel med elkøretøjer ikke er til stede på nuværende tidspunkt, for det kræver jo, at man i en periode har kørt ruter med elbusser. Men med et it-værktøj, der er baseret på algoritmer, og som er specialudviklede til at supportere effektiv administration, planlægning og optimering af flådesammensætning og opladning, er det muligt at få skitseret forskellige scenarier, som man som operatør kan vurdere, og tage sine beslutninger ud fra. Eksempelvis hvilke ture man med fordel kan køre med el-busser. Det system man vælger, bør også kunne optimere på el og diesel i samme job, selv om køretøjerne har forskellige egenskaber.

En høj grad af effektivitet, også i overgangen til eldrevene busser

På det overordnede plan handler overgangen til el-drevne busser for mange operatørvirksomheder om at kunne navigere i forandringerne, forblive konkurrencedygtige, at kunne udvikle virksomheden og stå stærkt også i den nye virkelighed. Fejlene ved at gætte sig frem kan være dyre.

Der går mange overvejelser og beregninger ind i udbudsberegninger, og med de rette it-værktøjer kan man basere beregningerne på en række realistiske forudsætninger og finde potentielle besparelser eller skjulte omkostninger. Det er ofte de små marginaler, der tæller, når man beregner en udbudspris. It-værktøjerne der kan supportere operatørerne med beregninger, er til stede, og bliver hele tiden endnu mere præcise, efterhånden som der indsamles data på området, og algoritmerne udbygges. Bruger man dem, giver det operatørerne mulighed for at operere med en høj grad af effektivitet og mindre usikkerhed, også selv om der inden for e-mobilitet fortsat er en del ”uudforsket land”.

Mere viden

Du og din virksomhed er velkommen kontakte Trapeze og få en snak om dine udfordringer og muligheder i overgangen fra dieseldrevne køretøjer til elkøretøjer. Kontakt os.

Af Kasper Sørensen, Head of Optimization hos Trapeze Group Europe i Aarhus, DK.

Kollektiv trafik bliver selvkørende i fremtiden

DA 03.09.2021

Trapeze Group står bag IT-systemet til et af Norges største pilotprojekter for selvkørende kollektiv trafik. Et projekt med store perspektiver for fremtidens kollektive trafik.

Selvkørende biler er ikke længere fremtidsutopi. Teknologien er flyttet fra laboratoriet og ud på vejene. Lige nu kører selvkørende biler rundt i Skandinavien for at teste, hvordan de kan indgå i den kollektive trafik.

”Visionen med autonome køretøjer er, at man får et transportmiddel til rådighed 24/7 uden at være afhængig af, at en chauffør skal køre bilen. Det har et stort økonomisk perspektiv,” siger Christian Erikstrup, CSO i Trapeze Group.

Han peger samtidig på, at der fortsat er mange perspektiver ved teknologien bag selvkørende biler, som man i øjeblikket tester i forskellige pilotprojekter.

Selvkørende biler på vejene

Trapeze Group har leveret IT-systemet til et af Norges største pilotprojektet for selvkørende biler, hvor man skal testkøre flextrafik i Viken, som er regionen omkring Oslo i Norge. Formålet har været at undersøge, hvordan et autonomt transportmiddel ville interagere blandt andre trafikanter i et eksisterende trafikmiljø.

”Projektet i Oslo og Viken er et af de mere vidtgående pilotprojekter, for her tænker man ikke kun på bilen og ruten – man har i lige så høj grad fokus på at integrere det til de eksisterende IT-systemer, der håndterer den kollektive trafik,” siger Christian Erikstrup.

Netop det har været vigtigt for den norske transportvirksomhed Konsentra, som står bag pilotprojektet i Oslo og Viken. I over 15 år har de samarbejdet med Trapeze Group i forbindelse med forskellige transportprojekter.

”Trapeze Groups IT-system til kollektiv trafik er velfungerende, og de er derfor en naturlig samarbejdspartner for os. Vi har haft en smidig proces og en god dialog med Trapeze Group i vores pilotprojekt med selvkørende biler i Oslo og Viken,” siger Tor-Egil Skytterholm, CTO i Konsentra.

Ifølge Tor-Egil Skytterholm er pilotprojektet i Oslo og Viken et vigtigt skridt på vejen i forhåbningen om at implementere selvkørende kollektiv trafik i Norge inden for de kommende år.

Automatisering forbedrer kundeoplevelsen

Det banebrydende ved projektet i Oslo og Viken er, at man har kombineret en standardbil med autonom teknologi, som kobles til bilens computer. Trapeze Group har samtidig tilpasset et eksisterende IT-system, så det nu kan håndtere selvkørende biler og skabe interaktion med den autonome bil i forhold til alt fra opladning og kundebestillinger.

”Vi har integreret det autonome køretøj fuldt ud i den kollektive trafik, så det indgår i et samlet mobilitetsbillede. Vores IT-system behandler bestillingerne helt autonomt og udsender informationerne til bilen, så man ikke er afhængig af at ansætte personer til at stå for den del,” siger Christian Erikstrup.

Trapeze Groups IT-system til autonom kollektiv trafik kan med andre ord digitalisere et helt call-center.

”Omkostningerne ved et call-center er en faktor, men ikke definitivt den vigtigste. For os handler det primært om at skabe gode kundeoplevelser, og vi tror på, at en fuldt digitaliseret kunderejse vil bidrage til det. Man undgår telefonisk ventetid ved, at en medarbejder manuelt skal booke bestillingen og eventuelt skal kommunikere en forsinkelse ud til kunden. Med dette IT-system har man alt lige ved fingerspidserne ved hjælp af et par klik,” siger Tor-Egil Skytterholm.

Stort udviklingspotentiale

Trapeze Group har en dominerende position på markedet for IT-systemer til kollektiv trafik, og Christian Erikstrup ser et stort potentiale i at bidrage med teknologi til pilotprojekter for selvkørende transportmidler.

”Med projektet i Oslo og Viken beviser vi, at vores system også kan administrere selvkørende biler i den kollektive trafik,” siger Christian Erikstrup.

Christian Erikstrup peger dog på, at udrulningen af selvkørende biler kræver udvikling på flere områder. På nuværende tidspunkt er den europæiske lovgivning bag autonome transportmidler relativt stringent, og det er eksempelvis ikke tilladt for køretøjerne at køre mere end 30 km/t.

”I sidste ende handler det om at digitalisere vejnettet yderligere og at øge hastigheden på bilerne, og i den sammenhæng spiller myndighederne en enorm stor rolle,” afslutter Christian Erikstrup.

I første omgang går manøvren ud på at teste teknologien og brugerrejsen, så fundamentet for fremtidens kollektive trafik bliver støbt. Netop den rejse er Trapeze Group med på, og potentialet for morgendagens kollektive transport er stort.

Christian Erikstrup, CSO at Trapeze in Scandinavia, reports on recent developments within the global transport sector

Passenger with mask

Resilience, Flexibility and Increased Passenger Confidence

Global Covid-19 Response: The New Challenges of Recovery

EN 09.03.2021

Over the past few months, Trapeze staff across the world have been coordinating a series of sessions in which we shared knowledge with our colleagues and customers.

In doing so it has become apparent that the sharing of information – both empirical data such as Nextstrain and Google’s Community Mobility Reports, and anecdotal perspectives and best practices – has been hugely valuable for all concerned.

However, as public transport recovery now moves into a different phase, additional requirements are emerging. At this stage I believe our focus must now turn to the restoration of confidence, and the implementation of processes that will deliver greater flexibility and robustness in the future.

Changing Demand and New Challenges

Encountering a worldwide pandemic has inevitably changed many aspects of our everyday lives, including how and when we use public transport and where we travel to and from. We have always anticipated that on demand transport would play more of prominent role in the future, but public transport authorities and operators may now need to prepare for this change sooner than previously expected.

As you know, here in Scandinavia we have seen passenger ridership fall significantly – though in most instances to a lesser extent than elsewhere around the world: some US states have reportedly seen ridership drop by 90% or more.

Over the past few months Trapeze staff and many of our transport provider customers have found Google’s Community Mobility Reports to be an invaluable tool, revealing overall trends and helping to confirm behavioural patterns such as travel to and from hospitals and health centres.

At the same time, this data is throwing up some interesting insights from a public transport perspective. In some regions, travel to and within parks has unsurprisingly increased – though this typically involves walking or other forms of active travel.

Meanwhile, in other regions we have noticed that anticipated increases, such as to and from supermarkets, have not transpired. This perhaps suggests that the increased adoption of online shopping has become more permanently ingrained in the populace, which will likely impact future travel patterns.

Similarly, while some regions show that office travel has returned in recent weeks, it seems likely that post-Covid-19 there will be some level of wider shift towards working from home – if only some of the time and for some workers.

This may be slightly worrying from a transport perspective, but in some respects it is merely an acceleration of an existing trend, and simply confirms the need to provide greater mobility flexibility to meet demand.

Finally, many regions are also now seeing localised lockdowns, meaning that demand is changing by area, while fears over additional Covid-19 waves remain. All of these factors clearly show that while the situation is improved, there are still huge challenges in relation to bus operations and scheduling.

Meeting Passenger Needs at Home and Overseas

In speaking with colleagues in North America, I was interested to learn that real-time cleanliness reporting is now being used as an innovative way to increase passenger confidence levels. In this way, passengers can not only see live arrival and departure times; they can also be assured of when the vehicle was last cleaned.

Similarly, the US is now seeing increased focus on live loading information, indicating whether a bus is full or has capacity (in relation to present social distancing guidelines), which can be communicated out to the public via on-street signs or mobile apps.

However, there is a significant limitation here: the data currently displayed usually tends to cover present loading level; it doesn’t tell passengers how many people will board or alight in the stops between now and the intended boarding time.

While this may appear a significant obstacle, we are exploring the potential to overlay historic data with present information in order to accurately predict not only the arrival time, but the number of people who will be aboard – and therefore the available capacity.

Demand-Based Services

Restoring passenger confidence is of course vital, but it is also important to consider the types of services we deliver.

Here in Scandinavia it has long been common for operators to feed back to the authorities regarding passenger numbers on each route.

However, today, with such sudden uncertainty in terms of ridership figures, this data can serve a range of new purposes: we can utilise it to manage loading levels and thereby keep passengers safe, but also to analyse demand in something close to real time, thereby shaping future services to more closely reflect current travel patterns.

Globally, some of the operators we work with have switched some services from fixed bus routes to Demand Responsive Transport (DRT), and others are now implementing ‘Flex’ routes as a way to meet changing demand.

The AARP Public Policy Institute, which works with organisations across the world to offer better opportunities for ageing populations, recently recognised the quality and efficiency of Flex services in Denmark when it undertook a study of operations at FlexDanmark, which of course utilises Trapeze technology.

FlexDanmark shows that we already have the tools and resources in place to maximise the type of demand transport which is now generating significant interest in many regions, due to its potential to meet passenger requirements more effectively, enabling passengers to essentially ‘hail’ a bus – but one that is completely integrated within the wider transport network.

Managing Future Disruption

However, it is now becoming clear that recovery from Covid-19 will not be straight forward. There are challenges ahead, and we must be able to adapt to whatever we face.

Additionally, without wishing to sound in any way alarmist, we should recognise the need introduce greater flexibility and resilience in our systems and processes. My colleagues in North America haven’t only faced Covid-19 this year: there have been riots in parts of the United States, as well as significant disruption caused from extreme weather events.

While Europe may not have suffered at quite the same level, climate change is an increasing threat to us all; we are all focused on how to adapt to increasing requirements for electric vehicles; and if the past few months have told us anything, perhaps it is that we should not take anything for granted.

I believe we must all work to deliver greater resilience in our public transport network. Suppliers such as Trapeze have a critical role to play here: by harnessing data and utilising the latest technology we can implement systems that enable operators to keep servicing passenger requirements, and maintain that precious public confidence, whatever comes our way.

Christian Erikstrup, CSO at Trapeze in Scandinavia, reports on recent developments within the global transport sector